Početna stranica / Informativni tekst za projektne partnere

Informativni tekst za projektne partnere - Projekat jačanja sestrinstva u Bosni i Hercegovini (ProSes)

Projekat jačanja sestrinstva u Bosni i Hercegovini (ProSes) ima za cilj unapređenje zdravstvenih ishoda u Bosni i Hercegovini povećanjem kvaliteta i pristupa uslugama medicinskih sestara i tehničara, posebno za ugrožene grupe stanovništva.

ProSes djeluje u cijeloj Bosni i Hercegovini, u oba entiteta i u Brčko distriktu, a prva faza projekta obuhvata period od 2012 do septembra 2016. godine. Projekat je razvio i sprovodi konzorcij sačinjen od bosanskohercegovačkih i međunarodnih partnera (Fondacija fami, Univerzitetska bolnica u Ženevi, Institut sestrinskih nauka Univerziteta u Bazelu), a podržava i finansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju.

ProSes objedinjuje intervencije u slijedeće tri oblasti:

  • 1) regulativa i priznavanje sestrinske profesije
  • 2) razvoj sestrinstva u zajednici/polivalentne patronaže i pristup ugroženim grupama stanovništva
  • 3) formalno visoko obrazovanje medicinskih sestara i tehničara

Dok su neposredni korisnici projekta medicinske sestre I tehničari i drugi zdravstveni radnici s kojima oni sarađuju, krajnji korisnici projekta su korisnici zdravstvenih usluga, odnosno opšta populacija, a posebno ugrožene grupe stanovništva kojima je ograničen pristup zdravstvenim uslugama.

Više informacija o projektu je dostupno na projektnoj web stranici i u informativnom letku o projektu.

Obezbjeđivanjem bespovratnih sredstava za učešće na konferencijama, ProSes želi podržati medicinske sestre i tehničare da iskoriste potencijalne prednosti učešća na različitim konferencijama i na taj način pomogne izgradnji kapaciteta medicinskih sestara i tehničara u BiH. Kandidatkinje i kandidati se mogu prijaviti tako što će poslati zahtjev Komisiji za odobravanje grantova ProSes-a. Informacije o kriterijumima podobnosti, dokumentima potrebnim za prijavljivanje i krajnjim rokovima nalaze se u vodiču za prijavu.

Prvi poziv za prijave je vezan za zimski konferencijski grant, sa 31. januarom 2014. kao krajnjim rokom za prijavu.