Početna stranica / REGIONALNI SUMMIT ICN, oktobar 2015. godine

REGIONALNI SUMMIT ICN, oktobar 2015. godine

5 Kongres Hrvatske udruge medicinskih sestara je održan 09. do 11.10.2015 godine u Opatiji. Moto Kongresa je bio ”Sestrinstvo bez granica”. U toku Kongresa Društva medicinskih sestara članice HUMS-a su organizovale vlastite simpozijume, određena područja sestrinstva koja su u fokusu interesa medicinskih sestara današnjice su bila obrađena kroz plenarna predavanja i diskusije.

U okviru Kongresa je održan regionalni susret ICN predstavnika zemalja srednje, južne i jugoistočne Evrope kojem je prisustvovala predsjednica ICN dr Judith Shamian i član borda direktora ICN g-din Petar Požun. Nacionalna udruženja koja su prisustvovala na Summitu su: Hrvatska udruga medicinskih sestara, Savez udruženja zdravstvenih radnika Srbije, Zveza društev medicinskih sestre, babicin zdravstveni tehnikov Slovenije-Zbornica zdravstven in babiške nege, Nacionalno udruženje medicinskih sestara i babica Crne Gore, Združenje na medicinski sestri, tehničari i akušerki na Makedoniji. U status službenog posmatrača: Udruženje medicinskih sestara, tehničara i babica Republike Srpske. U toku Summita predstavnici nacionalnih udruženja članica ICN i predstavnici službenog posmatrača 10 oktobra 2015.godine prihvatili su izjavu koja je upućena njihovim vladama.

Mi medicinske sestre i primalje iz regije 3 uočile smo dosta sličnosti u području edukacije, kompetencija, zapošljavanja i radnih uslova u kojima radimo, a naši pacijenti imaju jednaka ljudska prava dio kojih je i dostupna, sigurna zdravstvena zaštita u skladu sa njihovim potrebama.

U velikom interesu zaštite pacijenata kojima želimo pružiti stručnu, savremenu i kvalitetnu zdravstvenu njegu, želimo uputiti vlade na to, da učini sve što je u njihovoj nadležnosti i odgovornosti da se medicinske sestre i primalje odgovorne za zdravstvenu njegu, obrazuju na visokoj razini fakulteta kroz programe koji su usklađeni sa EU direktivama. Da se medicinskim sestrama i primaljama koje su obrazovane na nivou strukovnih srednjih škola omogući usvajanje novih znanja kako bi postigle nivo fakultetskog obrazovanja koje može biti ostvareno kroz ”bridging programe” u okviru visokoškolskih javnih institucija. Pozivamo vlade da pronađu sredstva unutar državnih fondova ili fondova EU zajednice koji mogu pružiti finansijsku podršku za realizaciju ovih programa. Pozivamo državne službenike da pojačaju svoje napore za prihvaćanje zakona o sestrinstvu i primaljstvu regulacije sestrinske i primaljske profesije.

Javnost želimo upozoriti na to da je za odgovoran ulazak u sestrinsku i primaljsku profesiju nužna emocionalna zrelost pojedinca, zbog toga je po našem mišljenju neetični odnos prema mladoj generaciji, ali i prema pacijenitma, ulazak u kliničku praksu prije 18 godina.

U postizanju ovih ciljeva koji su u interesu građana i struke sestrinske i primaljske njege, kao nacionalni predstvnici udruženja medicinskih sestara, tehničara i babica članica ICN želimo aktivno učestvovati i nudimo Vam pomoć naših resursa i ekspertize te stručna znanja i obavezujemo se da ćemo motivisati naše članove i članice za postizanje navedenih ciljeva piše u deklaraciji.

Nakon održanog Summita predstavnici Udruženja medicinskih sestara, tehničara i babica Republike Srpske imali su bilateralni razgovor sa predsjednicom ICN dr Judith Shamian i magistrom Petrom Požunom članom borda direktora. Razgovoralo se o načinu organizovanja medicinskih sestara i babica u Republici Srpskoj, dosadašnjem radu udruženja, programskim ciljevima i zadacima, obrazovanju medicinski sestara i babica , usklađenosti sa EU direktivama i drugim važnim pitanjima za sestrinsku i primaljsku njegu. Zajedničko svim zemljama je da zdravstvo treba uzeti u obzir velike promjene u društvu, velik broj hroničnih bolesnika koji imaju više poteškoća u isto vrijeme, starija populacija koja se ne može osloniti na porodicu zbog zauzetosti, već se sve više oslanjju na stručnu pomoć medicinskih sestara. Standardi i normativi u razvijenim zemljama ukazuju na potrebu za dodatnim osobljem u zdravstvenom sektoru, u bolnicama i drugim zdravstvenim ustanovama rade visokokvalifikovane medicinske sestre i babice. Ukazano nam je na iskustva koja su imale zemlje u tranziciji, problem sa kojima su se suočavali i sa kojima se još uvijek suočavaju.

Medicinske sestre čine najveću grupu zdravstvenih radnika u svim zemljama, i oni su u sredini sigurne dostave visokokvalitetnih, efektivnih i efikasnih zdravstvenih usluga. Zdrava, dobro podržana, obrazovana i motivisana sestre poboljšava ishod liječenja.

Razgovor koji smo imali sa predsjednicom ICN dr Judith Shamian je bio istorijski i izuzetno značajan za medicinske sestre i babice Republike Srpske, zbog toga što medicinske sestre Republike Srpske BiH nisu članice međunarodne sestrinske asocijacije, a predsjednica ICN koja predsjedava 16 milona sestara svijeta je odvojila svoje vrijeme i razgovarala o sestrinskim problemima u Republici Srpskoj. U toku bilateralnog razgovora dobili smo niz korisnih informacija, savjeta i prepoznali smo iskrenu želju predsjednice i borda direktora da nam pomognu u rješavanju sestrinskih problema.

Sa nadom da će medicinske sestre i babice Republike Srpske jednog dana biti dio velike sestrinske porodice smo završili naš razgovor.
Poruku koju smo dobili od predsjednice dr Judith Shamian: ”No health without a workforce, No workforce without nurses and midwive”.
Naš moto je : ”Nema zdravlja bez medicinskih sestara i babica”

Mr sci Živana Vuković Kostić