Početna stranica / Medicinske sestre u onkologiji UMSTIB RS - Seminar na temu „ Melanom“

Medicinske sestre u onkologiji UMSTIB RS - Seminar na temu „ Melanom“ – 20.09.2022

Sekcija onoloških sestara Udruženja medicinskih sestara , tehničara i babica Republike Srpske je po planu aktivnosti održala je 20.09.2022.godine seminar na temu „ Melanom“. UMSTIB Republike Srpske nakon kraće ljetne pauze je nastavio svoje aktivnosti, u prepunoj sali za predavanje UKC Republike Srpske Onkološkoj sekciji podršku su dali prof dr Zdenka Gojković načelnica Klinike za onkologiju UKC RS, pomoćnik direktora UKC RS za sestrinstvo Slađana Vranješ, predsjednica udruženja pacijenata koji boluju od Melanoma“Mi smo sa vama“, Mladen Ilić, članice udruženja UKC RS , JZU DZ Banja Luka, bolnica Gradiška, FZO RS, učenici Srednje medicinske škole Banja Luka sa svojim instruktorkama praktične nastave Nikolinom Milišić i Mirjanom Milišić, JZU DZ Prijedor. Mrkonjić Grad.....

Milišić i Mirjanom Milišić, JZU DZ Prijedor. Mrkonjić Grad..... Predsjednica sekcije Nataša Gašpar u svom izlaganju je pozdravila prisutne, upoznala ih je sa temom koju su pripremile za učesnike ovog seminara i zahvalila se prisutnima navremenu koje su odvojili da bi pružili podršku radu sekcije.

su odvojili da bi pružili podršku radu sekcije. Prisutnima je predstavila rad udruženja pacijenata oboljelih od Melanoma „Mi smo sa vama“ predsjednica Jasminka Sredojević. Upoznala je prisutne o nastanku udruženja, njegovim ciljevima, članstvu i skrenula na veliku ulogu zdravstvenih radnika u podršci koju pružaju oboljelim i njihovim porodicama. Predsjednica se zahvalila prof Gojković i njenom timu na pomoći koju su pružili u toku osnivanja udruženja. Nakon upoznavanja sa udruženjem, počeo je tematski dio seminara. Članovi sekcije su pripremili predavanja:

  • Dajana Malešević nam je predstavila svoj rad na temu „ Prevencija malignog melanoma“
  • Mario Tripić nam je prikazao „Ulogu medicinske sestre u liječenju malignog melanoma“
  • Nataša Gašpar je prikazala slučaj pacijenta oboljelog od melanoma.

Kako bi nam što bolje objasnili i prikazali Melanom, pozvali su gospodina Mladena Ilić je na slikovit način opisao svoje iskustvo. Bilo je zadivljujuće slušati i gledati osobu koja je imala teško životno iskustvo i veliku borbu vodi sa ovom bolešću, ali ipak sa puno nade i optimizma priča o životu i njegovim vrijednostima.

Nakon završenih planiranih predavanja prisutnima se obratila prof dr Zdenka Gojković i objasnila način liječenja Melanoma, upoznala ih sa terapijom koja se koristi kod nas. Prisutni su imali pitanja za prof Gojković koja je na sva odgovorila na zadovoljstvo prisutnih.

Pomoćnik direktora za sestrinstvo UKC RS Slađana Vranješ je pozdravila prisutne, pohvalila sekciju i predsjednicu Natašu Gašpar na dobrom odabiru teme i pozvanim gostima. Naglasila je značaj kontiniurane edukacije za rad medicinskih sestara i tehničara.

Silvija Gambiroža glavna sestra Klinike za onkologiju je pohvalila tim sestara onkologije i izrazila je svoje zadovoljstvo što pripada takvom odgovornom i ozbiljnom timu.

Prisutne je pozdravila predsjednica UMSTIB RS, zahvalila se onkološkoj sekciji na dobrim, zanimljivim korisnim informacijama koje su pripremili, a i prisutnima što su se odazvali u velikom broju na organizovanu edukaciju. Cilj udruženja je da pomoću posebno osmišljenih edukacija i radionica za naše članove realizujemo naše planove i zainteresujemo medicinske sestre da se uključe u udruženje i daju svoj doprinos u praćenju savremenih dostignuća u sestrinstvu.

Svaka medicinska sestra , tehničar i babica trebala bi željeti da pripada strukovnoj asocijaciji i da svojim angažovanjem u radu iste mijenja profesiju kojoj pripada.

Prruka sa ovog seminara : „Otkrit ćete da imate dvije ruke, jednu za pomaganje sebi, a drugu za pomoganje drugima”

Mr Živana Vuković-Kostić, predsjednica UO UMSTIB RS