Početna stranica / Statut i poslovnik o radu upravnog odbora, skupštine udruženja i profilskih sekcija

Statut i poslovnik o radu upravnog odbora, skupštine udruženja i profilskih sekcija

Statut udruženja :

Na osnovu člana 12. Zakona o udruženjima i fondacijama Republike Srpske ("Sl.gl. RS", broj 52/01) i člana 6. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o udruženjima i fondacijama Republike Srpske ("Sl.gl. RS", broj 42/05) Udruženje medicinskih sestara - tehničara i babica Republike Srpske, vrši usklađivanje svojih unutrašnjih akata, registracije i načina rada, sa relevantnim odredbama navedenog zakona i na skupštini Udruženja održanoj dana 16.05.2019. godine u Banja Luci, , donosi:
STATUT "Udruženja medicinskih sestara - tehničara i babica Republike Srpske"

Download: Statut Udruženja medicinskih sestara, tehničara i babica Republike Srpske (176 KB)

 

Poslovnik o radu skupštine udruženja medicinskih sestara, tehničara i babica Republike Srpske:

Poslovnikom o radu skupštine Udruženja medicinskih sestara, tehničara i babica Republike Srpske uređuje se način rada i ostvarivanje obaveza i nadležnosti skupštine udruženja.

Download: Poslovnik o radu skupštine udruženja medicinskih sestara, tehničara i babica Republike Srpske (171 KB)

 

Pravilnik o radu profilskih sekcija Udruženja medicinskih sestara, tehničara i babica Republike Srpske:

Profilska sekcija je oblik rada i djelovanja udruženja medicinskih sestara, tehničara i babica Republike Srpske , iz domena stručno-edukativnog rada i usavršavanja. Organizovanje se vrši isključivo u okviru i kroz rad udruženja

Download: Pravilnik o radu profilskih sekcija Udruženja medicinskih sestara, tehničara i babica (312 KB)

 

Poslovnik o radu skupštine udruženja medicinskih sestara, tehničara i babica Republike Srpske :

Na osnovu odredbi člana 6 Statuta Udruženja medicinskih sestara, tehničara i babica Republike Srpske Skupština Udruženja na sjednici održanoj aprila 2013 god. donosi: POSLOVNIK о radu Skupštine Udruženja medicinskih sestara, tehničara i babica Republike Srpske

Download: Poslovnik o radu skupštine udruženja medicinskih sestara, tehničara i babica Republike Srpske (172 KB)