IZVJEŠTAJ ORGANIZACIONOG ODBORA XIV SIMPOZIJUMA UMSTIB-a REPUBLIKE SRPSKE sa međunarodnim učešćem

U organizaciji Udruženja medicinskih sestara-tehničara i babica Republike Srpske, a pod institucionalnim pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, u periodu od 08.06. - 11.06.2017.g. u hotelu Monument na Kozari, održan je pod sloganom “Duboko vjeruj u ono što želiš i zapamti da je izguljeno samo ono čega smo se odrekli”, XV simpozijum medicinskih sestara, tehničara i babica Republike Srpske sa međunarodnim učešćem.

Svečanom otvaranju simpozijuma je prisustvovalo 178 medicinskih sestara iz zdravstvenih ustanova Republike Srpske, kao i medicinskih sestara iz Slovenije, Hrvatske, Federacije Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Njemačke, Švedske i Norveške. U tri radna dana Simpozijuma aktivno ili pasivno učešće su imali/e 230 medicnskih sestara, tehničara i babica.

Svečanom otvaranju su prisustvovali: predstavnici UKC Republike Srpske prof dr Zvjezdna Rajkovača, pomoćnik direktora za zdravstvenu njegu Slađana Vranješ sa saradnicima, predsjednik Strukovnog sindikata medicinskih sestara i tehničara Ranko Palačković, predsjednica Društva medicinskih sester, babic in tehnikov Ljubljana Đurđa Sima sa saradnicima Nada Sirnik, Majda Čaušević, Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije Darinka Klemenc i Irena Cvetežar, Fakultet zdravstvene vede Novo Mesto, Ljiljana Lesković, Hrvatske Tamara Salaj, Ksenija Eljuga, Zrinka Puharić, Goranka Rafaj, Jasmina Marijan Štefković, Živko Stojčić, Sveučilišna bolnica Mostar Zdravka Lončar, Federacije BiH Mevludin Babajić, Midhad Dedić, Ekrem Kevrić, Elvedina Dedić, Savez zdravstvenih radnika Srbije Radenka Ćiraković, Marina Stanković, Vesna Đurić, predstavnici udruženja “Sestrinstvo” KC Srbije Ivan Gavrilović, Dejan Atanacković, Branka Danilović i Jasmina Ratković, predsjednica UMSTBRS Dijana Otašević, Podgorica Mitar Saveljić, kolegnice i kolege iz Sremske Kamenice, Vrbasa, Institut Dedinje Beograd Goran Mošić, Bolnica Šabac Dragana Borojević. kao predstavnici zdravstvenih ustanova Republike Srpske, predstavnici Udruženja fizio i radnih terapeuta RS, Društva radioloških tehničatra i inžinjera RS, članovi i mnogi poštovaoci rada udruženja.

Tema koja je obrađene kroz plenarnu tematiku je: “Analiza Kompetencija i profesionalnog statusa medicinskih sestara u odnosu na savremeni koncept sestrinstva” Duško Bijelić, Spomenka Hotilovac i Stojanka Mirković. Uspjehu plenarne tematike simpozijuma svoj doprinos su dali sami učesnici diskusijom koja se razvila nakon prezentacija predviđene plenarnom tematikom.

Podršku organizaciji XV Simpozijuma su dali: Medikom Bijeljina, Integra Laktaši, Eurosan Banja Luka, Hemofarm Banja Luka, UKC RS, ZZFMR dr Miroslav Zotović Banja Luka, JZU DZ Jovan Rašković Mrkonjić Grad, Grad Prijedor, Sindikat radnika Telekoma, Panon trade d.o.o. Sarajevo, Univerzitet Apeiron, Art print Banja Luka, SKY travel Banja Luka.

Program simpozijuma je planirao kroz usmenu i poster prezentaciju izlaganje 95 radova, čiji su autori medicinske sestre, tehničari i babice koje su istraživanjem iznijele primjere i iskustva iz prakse. Tradicionalno UMSTIB Republike Srpske je okupio impresivan broj priznatih stručnjaka u svijetu sestrinske njege. Simpozijum je bio prilika da se razmijene strukovna i naučna iskustva.

Simpozijum je bio namijenjen svima koji se direktno ili indirektno bave sestrinskom njegom: od samih članova udruženja, postojećih strukovnih udruženja u zemlji i okruženju, naučnih i stručnih asocijacija.

U toku simpozijuma, medicinske sestre, tehničari i babice su pokazale svoju želju i volju da učestvuju u edukaciji i da nastave sa kontinuiranim učenjem. Sva izlaganja su bila dobra i informativna i u svakom smo mogli naći uputstva šta treba raditi.Simpozijum je vrhunac stručnog rada i uspjeli smo kroz tri dana rada obraditi značajnu ulogu medicinskih sestara/tehničara. Naučni odbor UMSTIB RS konstatovao je da su učesnici Simpozijuma zadovoljili kriterijume za izradu i prezentaciju radova.

 

Aktuelnosti i Obavještenja

POZIVNICA - Edukativna predavanja Onkološke sekcije, Sekcije sanitaraca i laboranata UMSTIB-a RS - 19.10.2017.godine

Međunarodni dan medicinskih sestara 12 maj - Sedmica sestrinstva 08.05.-14.05.2017.godine

Znacaj sestrinske dokumentacije - Aktivnosti UMSTIB RS, April 2017.godine

Aktivnosti UMSTIB RS - Mart 2017.godine

Izvještaj o održanom savjetovanju za glavne i odgovorne medicinske sestre. Tema savjetovanja: ”Standardi savremenog sestrinstva”

Izvještaj o održanom seminaru Onkološke sekcije UMSTIB RS. Tema: "Komunikacija sa pacijentom u terminalnoj fazi"

Izvještaj o održanom seminaru Gerontološke sekcije UMSTIB-a RS. Tema: "Briga o zdravlju lica treće životne dobi" - 26.09.2016.godine

Izvještaj Organizacionog Odbora II Kongresa i XIV Simpozijuma UMSTIB-a REPUBLIKE SRPSKE 02.06. – 05.06.2016.godine

Međunarodni dan medicinskih sestara 12 maj - Sedmica sestrinstva 10.05.-15.05.2016.godine

Izvještaj sa izborne skupštine UMSTIB-a RS - 14.04.2016.godine

IN MEMORIAM - NADA TRIŠIĆ 1945-2016

Izvještaj sa konferencije "Obrazovanje zdravstvenih profesionalaca" 30. Oktobar 2015. godine

Obavještenje za članove - Učešće na regionalnom summit-u zemalja članica ICN-a 09.-11. Oktobar 2015. godine

Regionalni Summit ICN, oktobar 2015. godine

Izvještaj Sekcije sestara i tehničara anestezije i reanimacije

Izvještaj sa radionice Sekcije sestara zaposlenih u hirurškim granama

Izvještaj sa radionice Sekcije medicinskih sestara porodične medicine

Zahvalna pacijentica - pismo podrške

Zapisnik sa prve vanredne Skupštine UMSTIB-a RS

Informativni tekst za projektne partnere - Projekat jačanja sestrinstva u Bosni i Hercegovini (ProSes)

 

Izvodi iz zapisnika sa sjednica UO UMSTIB-a RS

Izvod iz zapisnika sa 1. sjednice UO UMSTIB-a RS odražene 27.04.2016. godine

Izvod iz zapisnika sa 2. sjednice UO UMSTIB-a RS odražene 20.05.2016. godine

Izvod iz zapisnika sa 3. sjednice UO UMSTIB-a RS odražene 21.09.2016. godine

Izvod iz zapisnika sa 4. sjednice UO UMSTIB-a RS odražene 11.11.2016. godine

Izvod iz zapisnika sa 5. sjednice UO UMSTIB-a RS odražene 29.11.2016. godine

 

Oglasi za posao:

 

Članice udruženja, medicinske sestre sa radnim iskustvom

Nude usluge vođenja brige o starijim, bolesnim, iznemoglim osobama u Banja Luci i okolini.

Nude slijedeće usluge između ostalog:

  • Njega pacijenata
  • Pranje, kupanje, hranjenje, davanje oralne i druge terapije, presvlačenje kreveta
  • Previjanje rana
  • Profilaxa dekubitusa
  • Savjetovanje

Za sve ostale informacije o nama, našoj stručnosti, dogovaranje oko usluga itd. možete dobiti na Е-mail:umsit-bl@teol.net ili umsit-banjaluka@teol.net

 

Naši saradnici

-
-

 

Podrška u organizaciji II Kongresa UMSTIB-a RS sa međunarodnim učešćem

-

 

Aktivni za zdrav život

Rafting na Vrbasu u organizaciji turističke agencije Guideline iz Banjaluke - posebna ponuda za članove UMSTIB-a!

 

Otkrijte podvodni svijet sa nama. POSTANITE I VI DELFIN! Posebna ponudu ronilačkog kluba Delfin iz Banjaluke za članove UMSTIB-a!