Institucionalni pokrovitelj
Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske

DODATI POKROVITELJ: BAMS

 

POČASNI ODBOR:

 • Ministar zdravlja Republike Srpske – dr Alen Šeranić
 • UKC RS - prof. dr Vlado Đajić
 • BAMS - Goran Mošić
 • DMSZTLJ Slovenija - Đurđa Sima
 • ESKULAP Srbija - Mirjana Blanuša
 • UMSTIB R Srbije - Dijana Otašević
 • UZR Loznica Srbija - Radenka Ćiraković
 • HUMS Hrvatska - Tanja Lupieri
 • HDMSARIST Hrvatska - Adriano Friganović
 • PULS u BiH Bosna i Hercegovina - Mevludin Babajić
 • ZANAS Sjeverna Makedonija - Gordana Beslioska

 

-

NAUČNO STRUČNI ODBOR:

 • Mr.sci. Živana Vuković – Kostić
 • Dipl.med.sestra Verica Dragović
 • Dipl.zdr.njega Duško Bijelić

 

TEHNIČKI ODBOR

 • „SKY“ Travel agency Banja Luka
-

ORGANIZACIONI ODBOR:

 • Spomenka Hotilovac, UKC RS
 • Ranka Stanar, JZU DZ Prijedor
 • Željko Vuković, ZZFMR dr M.Zotović
 • Stojanka Mirković, bolnica Kostić
 • Mirjana Ćurković, JZU DZ Banja Luka

Poštovane koleginice i kolege, dragi prijatelji,
Dobrodošli V Kongres i XX Simpozijum Udruženja medicinskih sestara - tehničara i babica Republike Srpske sa međunarodnim učešćem.

Možda će biti ljepših vremena, ali ovo je naše.

Vrijeme je jedina stvar koju ne možemo kontrolisati, ne možemo ga zaustaviti niti promjeniti. Ono teče svojim tokom i prolazi bez obzira na sve. Gledajući na njega objektivno – vrijeme je mjerljiva veličina, možemo na njega gledati kao na prošlo, sadašnje i buduće, a njegov tempo prolaženja je uvijek isti. Međutim, gledajući na vrijeme subjektivno, ono prolazi uvijek drugačije – u zavisnosti od toga šta radimo, gdje smo, sa kim… Upravljati vremenom ne znači da treba raditi više i brže, već mudrije.

„Vrijeme je tu dovoljno dugo za one koji su spremni da ga iskoriste.”
Leonardo Da Vinči

UMSTIB Republike Srpske tradicionalno organizuje veliko okupljanje impresivnog broja priznatih stručnjaka iz svijeta sestrinske njege. Na ovom Kongresu i Simpozijumu stvara se ponovo prilika za izmjenu strukovnog i naučnog iskustva, takođe je ovo prilika da se lijepa Banja luka i njeni građani predstave u svojim ljepotama i vrijednostima.

Kongres i Simpozijum je je namijenjen svima koji se direktno ili indirektno bave sestrinskom njegom: od samih učesnika, postojećih i budućih strukovnih udruženja, naučnih i stručnih institucija.

Rad Kongresa odvijaće se kroz plenarna predavanja, usmena izlaganja, poster prezentacije i usklađene diskusije, čime je pružena prilika svim zainteresovanim učesnicima za razmjenu informacija vezanih za stručni rad, naučna istraživanja, nove ideje i tehnologije, te njihovu primjenu u svakodnevnoj praksi, a sve sa ciljem poboljšanja brige za ljudsko zdravlje, jer medicina i zdravstvena njega kao nauke napreduju iz dana u dan.

S poštovanjem,
Predsjednica UMSTIB RS
Mr.sci. Živana Vuković – Kostić

 

Aktuelnosti i Obavještenja

-
PREPORUKA:
Knjiga "O STARIMA I STAROSTI"
, autora Drage Tomaševića
našeg kolege i člana udruženja.

Svi zainteresovani, knjigu mogu nabaviti kod autora.

 

Naši saradnici

-
-

 

Podrška u organizaciji II Kongresa UMSTIB-a RS sa međunarodnim učešćem

-

 

Aktivni za zdrav život

Rafting na Vrbasu u organizaciji turističke agencije Guideline iz Banjaluke - posebna ponuda za članove UMSTIB-a!

 

Otkrijte podvodni svijet sa nama. POSTANITE I VI DELFIN! Posebna ponudu ronilačkog kluba Delfin iz Banjaluke za članove UMSTIB-a!