III KONGRES I XVI SIMPOZIJUM MEDICINSKIH SESTARA TEHNIČARA I BABICA REPUBLIKE SRPSKE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM

“Oni koji se ne sjećaju prošlosti su osuđeni da je ponove.”

PRVO OBAVJEŠTENJE
07.06.-10.06.2018.god. Banja Luka

 

Plenarna tematika:

  • Istorijat kroz praksu i rad strukovnih organizacija
  • Medicinske sestre pravilno i u skladu sa zakonom izvršavaju svoju dužnost
  • Medicinske sestre i zdravlje kroz sve politike
  • Vitalna uloga udruženja u premošćavanju politike i prakse
  • Inovacije i reforme u upravljanju medicinskim sestrama
-

Okrugli sto:
Značaj medicinskih sestara u ciklusu migracije

Slobodne teme:

Download: Uputstvo za prijavu rada (15 KB)

Stručni odbor preporučuje poster prezentacije.

-

Važni datumi:

30.03.2018. godine – ZAKLJUČENJE PRIJAVE RADOVA

15.04.2018. godine - POTVRDA O PRIHVATANJU RADA

10.05.2018. godine – PROGRAM I DRUGO OBAVJEŠTENJE

 

Aktuelnosti i Obavještenja

Priznanje UMSTIB-u RS za saradnju sa Društvom medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana

Kriterijumi za dodjelu priznanja “NADA TRIŠIĆ” za medicinske sestre, tehničare i babice UMSTIB RS

Izvještaj - V savjetovanje za glavne i odgovorne medicinske sestre. Tema: “Prava i obaveze pacijenata” i “Profesionalne greške zdravstvenih radnika”

Izvještaj - Edukativna predavanja Onkološke sekcije, Sekcije sanitaraca i laboranata UMSTIB-a RS - 19.10.2017.godine

Izvještaj - Radionica Endokrinološke sekcije UMSTIB RS - 06.10.2017.godine

Međunarodni dan medicinskih sestara 12 maj - Sedmica sestrinstva 08.05.-14.05.2017.godine

Znacaj sestrinske dokumentacije - Aktivnosti UMSTIB RS, April 2017.godine

Aktivnosti UMSTIB RS - Mart 2017.godine

Izvještaj o održanom seminaru Onkološke sekcije UMSTIB RS. Tema: "Komunikacija sa pacijentom u terminalnoj fazi"

Izvještaj o održanom seminaru Gerontološke sekcije UMSTIB-a RS. Tema: "Briga o zdravlju lica treće životne dobi" - 26.09.2016.godine

Izvještaj Organizacionog Odbora II Kongresa i XIV Simpozijuma UMSTIB-a REPUBLIKE SRPSKE 02.06. – 05.06.2016.godine

Međunarodni dan medicinskih sestara 12 maj - Sedmica sestrinstva 10.05.-15.05.2016.godine

Izvještaj sa izborne skupštine UMSTIB-a RS - 14.04.2016.godine

IN MEMORIAM - NADA TRIŠIĆ 1945-2016

Izvještaj sa konferencije "Obrazovanje zdravstvenih profesionalaca" 30. Oktobar 2015. godine

Obavještenje za članove - Učešće na regionalnom summit-u zemalja članica ICN-a 09.-11. Oktobar 2015. godine

Regionalni Summit ICN, oktobar 2015. godine

Izvještaj Sekcije sestara i tehničara anestezije i reanimacije

Izvještaj sa radionice Sekcije sestara zaposlenih u hirurškim granama

Izvještaj sa radionice Sekcije medicinskih sestara porodične medicine

Zahvalna pacijentica - pismo podrške

Zapisnik sa prve vanredne Skupštine UMSTIB-a RS

Informativni tekst za projektne partnere - Projekat jačanja sestrinstva u Bosni i Hercegovini (ProSes)

 

Odluke Upravnog odbora UMSTIB RS za 2017 godinu

Odluke Upravnog odbora UMSTIB RS za Februar 2017. godine

Odluke Upravnog odbora UMSTIB RS za Mart 2017. godine

Odluke Upravnog odbora UMSTIB RS za April 2017. godine

Odluke Upravnog odbora UMSTIB RS za Maj 2017. godine

Odluke Upravnog odbora UMSTIB RS za Oktobar 2017. godine

Odluke Upravnog odbora UMSTIB RS za Novembar 2017. godine

 

Oglasi za posao:

 

Članice udruženja, medicinske sestre sa radnim iskustvom

Nude usluge vođenja brige o starijim, bolesnim, iznemoglim osobama u Banja Luci i okolini.

Nude slijedeće usluge između ostalog:

  • Njega pacijenata
  • Pranje, kupanje, hranjenje, davanje oralne i druge terapije, presvlačenje kreveta
  • Previjanje rana
  • Profilaxa dekubitusa
  • Savjetovanje

Za sve ostale informacije o nama, našoj stručnosti, dogovaranje oko usluga itd. možete dobiti na Е-mail:umsit-bl@teol.net ili umsit-banjaluka@teol.net

 

Naši saradnici

-
-

 

Podrška u organizaciji II Kongresa UMSTIB-a RS sa međunarodnim učešćem

-

 

Aktivni za zdrav život

Rafting na Vrbasu u organizaciji turističke agencije Guideline iz Banjaluke - posebna ponuda za članove UMSTIB-a!

 

Otkrijte podvodni svijet sa nama. POSTANITE I VI DELFIN! Posebna ponudu ronilačkog kluba Delfin iz Banjaluke za članove UMSTIB-a!