III KONGRES I XVI SIMPOZIJUM MEDICINSKIH SESTARA TEHNIČARA I BABICA REPUBLIKE SRPSKE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM

PROGRAM KONGRESA 07 - 10. 06. 2018 god. Kulturni centar - Banski dvor Banja Luka

POKROVITELJ
PREDSJEDNIK REPUBLIKE SRPSKE

 

POČASNI ODBOR:

 • Predsjednik Republike Srpske – Milorad Dodik
 • Predsjednik Narodne skupštine RS – Nedeljko Čubrilović
 • Ministar zdravlja Republike Srpske – dr Dragan Bogdanić
 • UKC RS prof. dr Vlado Đajić
 • ZZFMR „dr Miroslav Zotović“ – prim. dr Goran Talić
 • JZU DZ Banja Luka – prof. dr Gordana Tešanović

 

-

NAUČNO STRUČNI ODBOR:

 • Mr. sci. Živana Vuković – Kostić
 • Dipl.med.sestra Nataša Gašpar
 • Dipl.med.sestra Mirjana Ćurković

 

TEHNIČKI ODBOR

 • „SKY“ Travel agency Banja Luka
-

ORGANIZACIONI ODBOR:

 • Ranka Stanar, JZU DZ Prijedor
 • Spomenka Hotilovac, UKC RS
 • Duško Bijelić, Bolnica Mlječanica
 • Željko Ž. Vuković, ZZFMR dr M.Zotović

Poštovane koleginice i kolege, dragi prijatelji,
Dobrodošli na III Kongres i XVI Simpozijum Udruženja medicinskih sestara - tehničara i babica Republike Srpske sa međunarodnim učešćem.

“Oni koji se ne sjećaju prošlosti su osuđeni da je ponove.”

UMSTIB Republike Srpske po treći put organizuje veliko okupljanje impresivnog broja priznatih stručnjaka iz svijeta sestrinske njege. Na ovom Kongresu stvara se jedinstvena prilika za izmjenu strukovnog i naučnog iskustva ,takođe je ovo prilika da se Banja Luka predstavi u svojim ljepotama i vrijednostima.

Kongres je namijenjen svima koji se direktno ili indirektno bave sestrinskom njegom: od samih učesnika, postojećih i budućih strukovnih udruženja, naučnih i stručnih institucija. Potrudite se da snovi vase prošlosti postanu realnost u budućnosti.

Rad Kongresa i Simpozijuma odvijaće se kroz plenarna predavanja, usmena izlaganja, poster prezentacije i usklađene diskusije, čime je pružena prilika svim zainteresovanim učesnicima za razmjenu informacija vezanih za stručni rad, naučna istraživanja, nove ideje i tehnologije, te njihovu primjenu u svakodnevnoj praksi, a sve sa ciljem poboljšanja brige za ljudsko zdravlje, jer medicina i zdravstvena njega kao nauke napreduju iz dana u dan.

 

Aktuelnosti i Obavještenja

Međunarodni dan medicinskih sestara 12 maj - Sedmica sestrinstva 07.05.-12.05.2018. godine.

Priznanje UMSTIB-u RS za saradnju sa Društvom medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana

Kriterijumi za dodjelu priznanja “NADA TRIŠIĆ” za medicinske sestre, tehničare i babice UMSTIB RS

Izvještaj - V savjetovanje za glavne i odgovorne medicinske sestre. Tema: “Prava i obaveze pacijenata” i “Profesionalne greške zdravstvenih radnika”

Izvještaj - Edukativna predavanja Onkološke sekcije, Sekcije sanitaraca i laboranata UMSTIB-a RS - 19.10.2017.godine

Izvještaj - Radionica Endokrinološke sekcije UMSTIB RS - 06.10.2017.godine

Međunarodni dan medicinskih sestara 12 maj - Sedmica sestrinstva 08.05.-14.05.2017.godine

Znacaj sestrinske dokumentacije - Aktivnosti UMSTIB RS, April 2017.godine

Aktivnosti UMSTIB RS - Mart 2017.godine

Izvještaj o održanom seminaru Onkološke sekcije UMSTIB RS. Tema: "Komunikacija sa pacijentom u terminalnoj fazi"

Izvještaj o održanom seminaru Gerontološke sekcije UMSTIB-a RS. Tema: "Briga o zdravlju lica treće životne dobi" - 26.09.2016.godine

Izvještaj Organizacionog Odbora II Kongresa i XIV Simpozijuma UMSTIB-a REPUBLIKE SRPSKE 02.06. – 05.06.2016.godine

Međunarodni dan medicinskih sestara 12 maj - Sedmica sestrinstva 10.05.-15.05.2016.godine

Izvještaj sa izborne skupštine UMSTIB-a RS - 14.04.2016.godine

IN MEMORIAM - NADA TRIŠIĆ 1945-2016

Izvještaj sa konferencije "Obrazovanje zdravstvenih profesionalaca" 30. Oktobar 2015. godine

Obavještenje za članove - Učešće na regionalnom summit-u zemalja članica ICN-a 09.-11. Oktobar 2015. godine

Zahvalna pacijentica - pismo podrške

Zapisnik sa prve vanredne Skupštine UMSTIB-a RS

Informativni tekst za projektne partnere - Projekat jačanja sestrinstva u Bosni i Hercegovini (ProSes)

 

Odluke Upravnog odbora UMSTIB RS za 2017 godinu

Odluke Upravnog odbora UMSTIB RS za Februar 2017. godine

Odluke Upravnog odbora UMSTIB RS za Mart 2017. godine

Odluke Upravnog odbora UMSTIB RS za April 2017. godine

Odluke Upravnog odbora UMSTIB RS za Maj 2017. godine

Odluke Upravnog odbora UMSTIB RS za Oktobar 2017. godine

Odluke Upravnog odbora UMSTIB RS za Novembar 2017. godine

 

Oglasi za posao:

 

Članice udruženja, medicinske sestre sa radnim iskustvom

Nude usluge vođenja brige o starijim, bolesnim, iznemoglim osobama u Banja Luci i okolini.

Nude slijedeće usluge između ostalog:

 • Njega pacijenata
 • Pranje, kupanje, hranjenje, davanje oralne i druge terapije, presvlačenje kreveta
 • Previjanje rana
 • Profilaxa dekubitusa
 • Savjetovanje

Za sve ostale informacije o nama, našoj stručnosti, dogovaranje oko usluga itd. možete dobiti na Е-mail:umsit-bl@teol.net ili umsit-banjaluka@teol.net

 

Naši saradnici

-
-

 

Podrška u organizaciji II Kongresa UMSTIB-a RS sa međunarodnim učešćem

-

 

Aktivni za zdrav život

Rafting na Vrbasu u organizaciji turističke agencije Guideline iz Banjaluke - posebna ponuda za članove UMSTIB-a!

 

Otkrijte podvodni svijet sa nama. POSTANITE I VI DELFIN! Posebna ponudu ronilačkog kluba Delfin iz Banjaluke za članove UMSTIB-a!