XVII SIMPOZIJUM MEDICINSKIH SESTARA TEHNIČARA I BABICA REPUBLIKE SRPSKE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM

“Usus est optimus magister – Iskustvo je najbolji učitelj”

06.-09. Jun 2019. godine - Hotel “ Lavina” Jahorina
PRVO OBAVJEŠTENJE

 

Plenarna tematika:

  • Sestrinske intervencije juče, danas, sutra
  • Primjeri dobre sestrinske prakse
  • Intervencije zasnovane na znanju, znanje zasnovano na istraživanju
-

Okrugli sto:
Internet medicina pomoć ili…

Slobodne teme:

Download: Uputstvo za prijavu rada (15 KB)

Stručni odbor preporučuje poster prezentacije.

-

Važni datumi:

30.03.2019. godine – ZAKLJUČENJE PRIJAVE RADOVA

15.04.2019. godine - POTVRDA O PRIHVATANJU RADA

10.05.2019. godine – PROGRAM I DRUGO OBAVJEŠTENJE

Hotel Lavina 4* smještaj
Informacije, prijave i rezervacije:
Sky2travel Company pco d.o.o. Banja Luka, Jevrejska bb, Lamela II, lokal 12
Tel/fax: 00 387 51 21 33 50
e-mail: office@sky2travel.net
internet adresa : www.sky2travel.net

 

POZIV ZA PRIJAVU

Projekat jačanja sestrinstva u BiH (ProSes) traži kvalifikovane medicinske sestre-tehničare iz BiH za
ČLANOVE SAVJETODAVNOG ODBORA MEDICINSKIH SESTARA

 

Aktuelnosti i Obavještenja

Obilježavanje: SVJETSKI DAN ZDRAVLJA - O7.04.2019. godine

VI savjetovanje za glavne i odgovorne medicinske sestre. Tema: “NASTAVAK PROFESIONALNOG RAZVOJA I PLANIRANJE RADNE SNAGE”

Stručni seminar: "Intervencije medicinske sestre kod komplikacija radioterapije glave i vrata." 14.09.2018. godine.

Sporazum o saradnji između Udruženja medicinskih sestara, tehničara i babica Republike Srpske i Saveza medicinskih sestara i tehničara Republike Srpske

Međunarodni dan medicinskih sestara 12 maj - Sedmica sestrinstva 07.05.-12.05.2018. godine.

Priznanje UMSTIB-u RS za saradnju sa Društvom medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana

Kriterijumi za dodjelu priznanja “NADA TRIŠIĆ” za medicinske sestre, tehničare i babice UMSTIB RS

Izvještaj - V savjetovanje za glavne i odgovorne medicinske sestre. Tema: “Prava i obaveze pacijenata” i “Profesionalne greške zdravstvenih radnika”

Izvještaj - Edukativna predavanja Onkološke sekcije, Sekcije sanitaraca i laboranata UMSTIB-a RS - 19.10.2017.godine

Izvještaj - Radionica Endokrinološke sekcije UMSTIB RS - 06.10.2017.godine

Međunarodni dan medicinskih sestara 12 maj - Sedmica sestrinstva 08.05.-14.05.2017.godine

Znacaj sestrinske dokumentacije - Aktivnosti UMSTIB RS, April 2017.godine

Aktivnosti UMSTIB RS - Mart 2017.godine

Izvještaj o održanom seminaru Onkološke sekcije UMSTIB RS. Tema: "Komunikacija sa pacijentom u terminalnoj fazi"

Izvještaj o održanom seminaru Gerontološke sekcije UMSTIB-a RS. Tema: "Briga o zdravlju lica treće životne dobi" - 26.09.2016.godine

Izvještaj Organizacionog Odbora II Kongresa i XIV Simpozijuma UMSTIB-a REPUBLIKE SRPSKE 02.06. – 05.06.2016.godine

Međunarodni dan medicinskih sestara 12 maj - Sedmica sestrinstva 10.05.-15.05.2016.godine

Izvještaj sa izborne skupštine UMSTIB-a RS - 14.04.2016.godine

IN MEMORIAM - NADA TRIŠIĆ 1945-2016

Zahvalna pacijentica - pismo podrške

Zapisnik sa prve vanredne Skupštine UMSTIB-a RS

 

Odluke Upravnog odbora UMSTIB RS za 2017 godinu

Odluke Upravnog odbora UMSTIB RS za Februar 2017. godine

Odluke Upravnog odbora UMSTIB RS za Mart 2017. godine

Odluke Upravnog odbora UMSTIB RS za April 2017. godine

Odluke Upravnog odbora UMSTIB RS za Maj 2017. godine

Odluke Upravnog odbora UMSTIB RS za Oktobar 2017. godine

Odluke Upravnog odbora UMSTIB RS za Novembar 2017. godine

 

-
PREPORUKA:
Knjiga "O STARIMA I STAROSTI"
, autora Drage Tomaševića
našeg kolege i člana udruženja.

Svi zainteresovani, knjigu mogu nabaviti kod autora.

 

Članice udruženja, medicinske sestre sa radnim iskustvom

Nude usluge vođenja brige o starijim, bolesnim, iznemoglim osobama u Banja Luci i okolini.

Nude slijedeće usluge između ostalog:

  • Njega pacijenata
  • Pranje, kupanje, hranjenje, davanje oralne i druge terapije, presvlačenje kreveta
  • Previjanje rana
  • Profilaxa dekubitusa
  • Savjetovanje

Za sve ostale informacije o nama, našoj stručnosti, dogovaranje oko usluga itd. možete dobiti na Е-mail:umsit-bl@teol.net ili umsit-banjaluka@teol.net

 

Naši saradnici

-
-

 

Podrška u organizaciji II Kongresa UMSTIB-a RS sa međunarodnim učešćem

-

 

Aktivni za zdrav život

Rafting na Vrbasu u organizaciji turističke agencije Guideline iz Banjaluke - posebna ponuda za članove UMSTIB-a!

 

Otkrijte podvodni svijet sa nama. POSTANITE I VI DELFIN! Posebna ponudu ronilačkog kluba Delfin iz Banjaluke za članove UMSTIB-a!