Početna stranica / Foto galerija

Foto galerija

Savjetovanje za glavne i odgovorne sestre - “Psihološki faktori rizika za stres i izgaranje medicinskih sestara i tehničara na radnom mjestu“ - Novembar 2022.godine

II završna konferencija PRO SES - 14.10-16.10. 2022. godine Sarajevo

Medicinske sestre u onkologiji UMSTIB RS - Seminar na temu „ Melanom“ – 20.09.2022 godine Banja Luka

V KONGRES i XX Simpozijum UMSTIB RS sa međunarodnim učešćem - 02.-05. Jun 2022. godine Banja Luka

I KONFERENCIJA BALKANSKE ASOCIJACIJE MEDICINSKIH SESTARA - 26.03. 2022. godine

Akademija u čast 12 maja – Međunarodni dan medicinskih sestara - 2022. godine

Obilježavanje 12 maj – Međunarodni dan medicinskih sestara - 2022. godine

Prva konferencija Balkanske asocijacije medicinskih sestara - 26.03.2022.godine, Beograd

Savjetovanje za glavne i odgovorne sestre - “Izazovi u poslu medicinskih sestara i tehničara u toku pandemije Covid-19“ - 05.11.2021.godine

100 godina bolnice Kasindol - Novembar 2021.godine

Sekcija sanitarnih inženjera i tehničara, Laboratorijska sekcija - Novembar 2021.godine

XIX Simpozijum UMSTIB RS sa međunarodnim učešćem - 03.06.-06.06.2021.godine, Trebinje

Akademija u čast 12 maja – Međunarodni dan medicinskih sestara - 2021. godine

Aktivnosti UMSTIB RS u periodu januar – april 2021 godine

Strong nurses for strong health systems and a healthier world 01/2021. godine

Nove kancelarije UMSTIB RS 11/2020. godine

Edukacija o komunikaciji zdravstveni radnik- pacijent 07/2020. godine

Međunarodni dan medicinskih sestara 12 maj 2020. godine

Medicinske sestre i tehnicari u vrijeme pandemije COVID-19. 03/2020. godine.

Priprema zdravstvenog radnika za dezinfekciju kancelarije UMSTIB RS. Sadržaj snimljen uz podrsku PRO SES u BiH. 03/2020. godine.

VII savjetovanje za glavne i odgovorne sestre - “Tehnologija u sestrinstvo” primjer “ Klinički informacioni sistem” - 08.11.2019. godine.

Stručni seminar: ”Intervencije medicinske sestre kod komplikacija radioterapije glave i vrata.” - 14.09.2019.

Edukacija: “Interpersonalna komunikacija” - Centar za edukaciju medicinskih sestara - 01.07.2019. godine.

XVII SIMPOZIJUM UMSTIB RS sa međunarodnim učešćem 06.06.-09.06.2019.godine

Međunarodni dan medicinskih sestara 12 maj - Sedmica sestrinstva 06.05.-12.05.2019. godine.

SVJETSKI DAN ZDRAVLJA - O7.04.2019. godine

Tradicionalna zabava - 2018.godine

Stručni seminar: "Intervencije medicinske sestre kod komplikacija radioterapije glave i vrata." 14.09.2018. godine.

III KONGRES UMSTIB RS sa međunarodnim učešćem 07.06.-10.06.2018.godine

Međunarodni dan medicinskih sestara 12 maj - Sedmica sestrinstva 07.05.-12.05.2018. godine.

Priznanje UMSTIB-u RS za saradnju sa Društvom medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana - Živana Vuković-Kostić je dobila titulu “Podporna članica” - 17.11.2017.g

Obilježavanje svjetskog dana dijabetesa - 14.11.2017.g

V savjetovanje za glavne i odgovorne medicinske sestre. Tema: “Prava i obaveze pacijenata” i “Profesionalne greške zdravstvenih radnika”. - 10.11.2017.g

Radionica Endokrinološke sekcije UMSTIB RS. - 06.10.2017.g

XIV SIMPOZIJUM UMSTIB-a REPUBLIKE SRPSKE sa međunarodnim učešćem - 08.06. - 11.06.2017.g

Međunarodni dan medicinskih sestara 12 maj - Sedmica sestrinstva 08.05.-14.05.2017.godine

Savjetovanje za glavne i odgovorne medicinske sestre. Tema savjetovanja: ”Standardi savremenog sestrinstva” - 11.11.2016.godine

Seminar gerontološke sekcije "Briga o zdravlju lica treće životne dobi" - 26.09.2016.godine

II KONGRES I XIV SIMPOZIJUM UMSTIB-a REPUBLIKE SRPSKE - 02.-05.06.2016.godine

Akademija u čast 12 maja, međunarodnog dana medicinskih sestara - 12.05.2016.godine

Međunarodni dan medicinskih sestara 12 maj na Klinici za psihijatriju UKC RS - 2016.godine

Međunarodni dan medicinskih sestara 12 maj u JZU DZ Banja Luka - 2016.godine

Međunarodni dan medicinskih sestara 12 maj - Sedmica sestrinstva 10.05.-15.05.2016.godine

XIII simpozijum medicinskih sestara, tehničara i babica Republike Srpske sa međunarodnim učešćem - 04.-07. Jun 2015. godine

Obilježavanje: 12. Maj 2015. - Međunarodni dan medicinskih sestara

II Savjetovanje glavnih i odgovornih sestara 05.12.2014. godine - Kozarska Dubica

OKRUGLI STO NA TEMU : "Obrazovanje zdravstvenih profesionalaca u Republici Srpskoj 1997-2014 godine" - 12.09.2014.g

Svečano otvaranje I Kongresa UMSTIB Republike Srpske 05.06.2014.g

Plenarna tematika I Kongresa UMSTIB Republike Srpske 06.2014.g

I Kongres UMSTIB Republike Srpske - Svečana večera restoran Aquana Banja Luka 06.2014.g

XII Simpozijum UMSTIB RS - plenarna tematika 06.2014.g

--%>

XI SIMPOZIJUMA UMSTIB-a 06-09.06.2013. godine.

Obilježavanje 12. Maj Međunarodni dan sestara - 2013. godine.

Sekcija babica 24.12.2012. godine.

X SIMPOZIJUM UMSTIB-a Republike Srpske sa međunarodnim učešćem - 07.06. do 10.06. 2012 godine.

IX SIMPOZIJUM MEDICINSKIH SESTARA I TEHNIČARA Republike Srpske - 2011. godine.

 

POSJETA DRUŠTVU MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV – LJUBLJANA 2010. godine.

VIII SIMPOZIJUM MEDICINSKIH SESTARA I TEHNIČARA REGIJE BANJA LUKA - 2010. godine.