Početna stranica / Plan rada

Planirane aktivnosti UMSTIB-a RS u toku 2024.god

JANUAR:

 • Sestrinske vještine u zbrinjavanju hitnih neuroloških stanja
  Sestrinske intervencije u zbrinjavanju bolesnika na psihijatrijskoj klinici

  30. Јanuar 2024. godine
  Nosilac aktivnosti: Sekcija sestara u neurologiji, Psihijatrijska sekcija

FEBRUAR:

 • Kućna posjeta u terminalnoj fazi bolesti
  Zdravstvena njega porodilje i djeteta nakon komplikovanog poroda

  27. Februar 2024. godine
  Nosilac aktivnosti: Sekcija porodične medicine sa edukativnim centrom, Sekcija babica i pedijatrijskih sestara, Sekcija sestara u hematologiji

MART:

 • III KONFERENCIJA BAMS-a “Pravo vrijeme za pokretanje promjena”
  09.03.2024.g. Sarajevo
 • Anestezija kod traumatskih stanja
  Sestrinske intervencije u savremenoj hirurgiji

  21. Мart 2024. godine
  Nosilac aktivnosti: Sekcija hirurških sestara, studenata zdravstvene njege, sekcija anestezije i reanimacije

APRIL:

 • Specifičnosti zdravstvene njege u banjskim lječilištima
  8. April 2024. godine
  Nosilac aktivnosti: Sekcija medicinskih sestara za reumatologiju i rehabilitaciju

MAJ:

 • „12 maj Međunarodni dan sestara” - „Sedmica sestrinstva“- 06.-12. Maj 2024. godine
  Prevencija hroničnih nezaraznih oboljenja za građane grada Banja Luka
 • Akademija u čast Međunarodnog dana sestara
  13. Maj 2024. godine

JUN:

 • VI Kongres i XXII Simpozijum UMSTIB RS sa međunarodnim učešćem
  „DOBRO RAZMISLITE ŠTO JE BILO I ŠTO ĆE JOŠ BITI.“

  06.06.- 09.06.2024. godine BANJA LUKA

  Plenarna tematika:
  - Ko je medicinska sestra:
  - Gdje je nestala empatija:
  - Kako da povratimo i zadržimo kolegijalnost:
  - Sestrinstvo kompleksna profesija:

  * Radionica: “ Šta i kako dalje”
  * Okrugli sto:” Sestrinska radna snaga jednim glasom do promjena”
  * Okrugli sto:” Medicinske sestre sledeće generacije “
  * Okrugli sto BAMS-a : “ Pravo vrijeme za pokretanje promjena”
  * “Sestrinska profesija na Balkanu”

  XXII Simpozijum UMSTIB Republike Srpske
  “Ne idite tamo gdje vas put vodi, idite radije tamo gdje nema puta i ostavite trag.“

  - Unapređenje kvaliteta zdravstvene njege
  - Faktori koji utiču na zapošljavanje i zadržavanje medicinskih sestara na poslu
  - Putevi karijere u sestrinstvu
 • Izvještajno-Izborna Skupština UMSTIB-a RS
  10. Jun 2024
  Nosilac aktivnosti: Predsjednik Skupštine UO UMSTIB RS

SEPTEMBAR:

 • Uticaj citostatika na kvalitet života oboljelih od malignog oboljenja
  20. Septembar 2024. godine
  Nosilac aktivnosti: Onkološka sekcija

OKTOBAR:

 • Oprema nekad i sad, razlike i prednosti
  11. Oktobar 2024. godine
  Nosilac aktivnosti: Sekcija sanitarnih inženjera i tehničara, Laboratorijska sekcija

NOVEMBAR:

 • Da li se promjenio ili nije status, od pomagača do profesionalca
  Savjetovanje za glavne i odgovorne medicinske sestre
  13. Novembar 2024. godine
  Nosilac aktivnosti: UMSTIB

DECEMBAR:

 • Slobodne sekcijske aktivnosti

 

Planirane aktivnosti UMSTIB-a RS u toku 2023.god

JANUAR:

 • Sestrinske praktične vještine u neurologiji i psihijatriji
  31. Јanuar 2023. godine
  Nosilac aktivnosti: Sekcija sestara u neurologiji, Psihijatrijska sekcija

FEBRUAR:

 • Procjena i poboljšanje kvaliteta zdravstvene njege u zajednici,
  Zdravstvena njega trudnica/porodilja i djeteta

  28. Februar 2023. godine
  Nosilac aktivnosti: Sekcija porodične medicine sa edukativnim centrom, Sekcija babica i pedijatrijskih sestara

MART:

 • Izvještajna skupština UMSTIB-a RS
  17. Мart 2023. godine
  Nosilac aktivnosti: Predsjednik Skupštine UO UMSTIB RS
 • II Konferencija BAMS-a Banja Luka
  24. Мart 2023. godine
 • Zdravstvena njega hirurških bolesnika – prikaz slučaja,
  Medicinske sestre u naprednoj praksi- anestezija

  31. Мart 2023. godine
  Nosilac aktivnosti: Sekcija hirurških sestara, studenata zdravstvene njege, sekcija anestezije i reanimacije

APRIL:

 • 7 april Svjetski dan zdravlja
 • Zdravstvena njega u procesu rehabilitacije- prikaz slučaja
  7. April 2023. godine
  Nosilac aktivnosti: Sekcija medicinskih sestara za reumatologiju i rehabilitaciju

MAJ:

 • „12 maj Međunarodni dan sestara” - „Sedmica sestrinstva“- 08.-13. Maj 2023. godine
  Prevencija hroničnih nezaraznih bolesti,
  Promotivne aktivnosti u zajednici
  12.05.2023
 • Akademija u čast Međunarodnog dana sestara
  11. Maj 2023. godine

JUN:

 • XXI Simpozijum UMSTIB RS sa međunarodnim učešćem
  „Non scholae, sed vitae discimus – „ Ne za školu, već za život učimo „

  01.06.- 04.06.2023. godine hotel“ Mladost“ Tjentište - Sutjeska
  Plenarna tematika:
  - „Percepcija javnosti o medicinskim sestrama“,
  - „Medicinske greške i odgovornost“,
  - „Obrazovanje i primjena u savremenom sestrinstvu“
  Naših 25 godina „ Ništa nije nemoguće za onog ko ima volju pokušati“
  Radionica: “Izgleda nemoguće, dokle god se ne završi“ Sestrinske intervencije i vještine
  Okrugli sto: Zakonska regulativa u sestrinstvu i primjena postojeće

SEPTEMBAR:

 • Zdravstvena njega u onkologiji primjeri dobre sestrinske prakse
  07. Septembar 2023. godine
  Nosilac aktivnosti: Onkološka sekcija

OKTOBAR:

 • Savremene metode i samostalan rad u zdravstvenih ustanova
  07. Oktobar 2023. godine
  Nosilac aktivnosti: Sekcija sanitarnih inženjera i tehničara, Laboratorijska sekcija

NOVEMBAR:

 • „Gdje su nestali osnovni postulati u sestrinskoj praksi“
  11. Novembar 2023. godine
  Savjetovanje za glavne i odgovorne medicinske sestre
  Nosilac aktivnosti: UMSTIB

DECEMBAR:

 • Slobodne sekcijske aktivnosti / Endokrinološka sekcija, Kardiološka …/

 

Planirane aktivnosti UMSTIB-a RS u toku 2022.god

JANUAR:

 • Sestrinska njega i napredna sestrinska praksa
  Radna okupacina terapija u mentalnom zdravlju

  31. Јanuar 2022. godine
  Nosilac aktivnosti: Neurološka sekcija i Sekcija psihijatrije

FEBRUAR:

 • Djelotvorna zdravstvena njega u zajednici
  Epidemija i pandemija-iskistva , odgovori, preporuke medicinskih sestara, tehničara i babica

  28. Februar 2022. godine
  Nosilac aktivnosti: Sekcija porodične medicine sa edukativnim centrom, Sekcija babica i pedijatrijskih sestara

MART:

 • Izvještajna skupština UMSTIB-a RS
  „Kako osnažiti ljude i organizaciju“

  18. Мart 2022. godine
  Nosilac aktivnosti: Predsjednik Skupštine UO UMSTIB RS
 • Drenažni sistem u hirurgiji-medicinsko sestrinske kompetencije
  Medicinska sestra u anesteziološkom timu

  31. Мart 2022. godine
  Nosilac aktivnosti: Sekcija hirurških sestara, studenata zdravstvene njege, sekcija anestezije i reanimacije

APRIL:

 • 7 april svjetski dan zdravlja
  07.04.2022.
 • Pružanje sestrinskih usluga za osobe sa invaliditetom
  22. April 2022. godine
  Nosilac aktivnosti: Sekcija medicinskih sestara za reumatologiju i rehabilitaciju

MAJ:

 • „12 maj Međunarodni dan sestara” - „Sedmica sestrinstva“- 09.-15. Maj 2022. godine
  Prevencija hroničnih nezaraznih oboljenja
  Promotivne aktivnosti u zajednici
 • Akademija u čast Međunarodnog dana sestara
  12. Maj 2022. godine

JUN:

 • V Kongres i XX Simpozijum UMSTIB RS sa međunarodnim učešćem „ Možda će biti i ljepših vremena, ali ovo je naše“
  Banja Luka 02.06.-05.06.2022.
  Plenarna tematika: „Na temeljima prošlosti, gradimo budućnost“
  Simpozijum: Globalni zdravstveni izazovi
  Okrugli sto: Covid-19- najveći izazov u generaciji
  Slobodne teme

SEPTEMBAR:

 • Prevencija i uloga medicinke sestre u liječenju malignog Melanoma –ciljana terapija
  07. Septembar 2022. godine
  Nosilac aktivnosti: Onkološka sekcija

OKTOBAR:

 • Sigurnost zdravstvenih radnika prioritet za sigurnost pacijenata
  Kvaliteta i sigurnost

  07. Oktobar 2022. godine
  Nosilac aktivnosti: Sekcija sanitarnih inženjera i tehničara, Laboratorijska sekcija

NOVEMBAR:

 • Psihološki faktori rizika za stres i izgaranje medicinskih sestara i tehničara na radnom mjestu
  11. Novembar 2022. godine
  Savjetovanje za sestre i odgovorne sestre
  Nosilac aktivnosti: UMSTIB

DECEMBAR:

 • Slobodne sekcijske aktivnosti / Endokrinološka sekcija, Kardiološka …/

 

Planirane aktivnosti UMSTIB-a RS u toku 2021.god

JANUAR:

 • Biološki ritmovi spavanja i poremećaji
  Psihopatologija adolescencije u problematičnom okruženju

  29. Јanuar 2021. godine
  Nosilac aktivnosti: Neurološka sekcija i Sekcija psihijatrije

FEBRUAR:

 • Iskustva medicinskih sestara tokom pandemije
  Zbrinavanje Covid bolesnika

  26. Februar 2021. godine
  Nosilac aktivnosti: Sekcija porodične medicine sa edukativnim centrom, Sekcija babica i pedijatrijskih sestara

MART:

 • Izvještajna skupština UMSTIB-a RS
  26. Мart 2021. godine
  Nosilac aktivnosti: Predsjednik Skupštine UO UMSTIB RS
 • Timsko zbrinjavanje pacijenata u hitnim hirurškim stanjima
  31. Мart 2021. godine
  Nosilac aktivnosti: Sekcija hirurških sestara, studenata zdravstvene njege, sekcija anestezije i reanimacije

APRIL:

 • 7 april svjetski dan zdravlja
  07.04.2021.
 • Sestrinske intervencije prilagođene pacijentu i njegovom stanju.
  23.04.2021. godine
  Nosilac aktivnosti: Sekcija medicinskih sestara za reumatologiju i rehabilitaciju

MAJ:

 • „12 maj Međunarodni dan sestara” - „Sedmica sestrinstva“- 10.-16. Maj 2021. godine
  Prevencija hroničnih nezaraznih oboljenja
  Promotivne aktivnosti u zajednici
 • Akademija u čast Međunarodnog dana sestara
  12. Maj 2021. godine

JUN:

 • XIX Simpozijum UMSTIB RS sa međunarodnim učešćem „ Naše zdravlje je u našim rukama“
  03.-06. Jun 2021. godine
  Slobodne teme
  Okrugli sto

SEPTEMBAR:

 • Palijativno zbrinjavanje i kvalitet života
  10. Septembar 2021. godine
  Nosilac aktivnosti: Onkološka sekcija

OKTOBAR:

 • Protokoli u pandemiji Covid-19
  08. Oktobar 2021. godine
  Nosilac aktivnosti: Sekcija sanitarnih inženjera i tehničara, Laboratorijska sekcija

NOVEMBAR:

 • Izazovi u poslu medicinskih sestara i tehničara u toku pandemije Covid-19
  05. Novembar 2021. godine
  Savjetovanje za sestre i odgovorne sestre
  Nosilac aktivnosti: UMSTIB

DECEMBAR:

 • Slobodne sekcijske aktivnosti / Endokrinološka sekcija, Kardiološka …/

 

Planirane aktivnosti UMSTIB-a RS u toku 2020.god

JANUAR:

 • Šta je komunikacija i zašto je važna
  Specifičnosti komunikacije sa neurološkim bolesnikom

  30. Јanuar 2020. godine
  Nosilac aktivnosti: Neurološka sekcija
 • Napad panike – samopomoć
  30. Јanuar 2020. godine
  Nosilac aktivnosti: Sekcija psihijatrije

FEBRUAR:

 • Kako komunicirati sa pacijentom, djelotvorne komunikacijske vještine
  Zdravstveno promotivne aktivnosti u zajednici
  27. Februar 2020. godine
  Nosilac aktivnosti: Sekcija porodične medicine sa edukativnim centrom
 • Specifičnosti zdravstvene njege u pedijatriji i ginekologiji
  27. Februar 2020. godine
  Nosilac aktivnosti: Sekcija babica, Pedijatrijska sekcija

MART:

 • Izvještajno –Izborna Skupština UMSTIB-a RS
  20. Мart 2020. godine
  Nosilac aktivnosti: Predsjednik Skupštine UO UMSTIB RS
 • Komunikacija medicinska sestra –pacijent
  Mehanizmi promjene ponašanja

  26. Мart 2020. godine
  Nosilac aktivnosti: Hirurška sekcija, Sekcija studenata zdravstvene njege
 • Sestrinske intervencije u anesteziji i reanimaciji
  26. Мart 2020. godine
  Nosilac aktivnosti: Nosilac aktivnosti :Sekcija sestara anestezije i reanimacije

APRIL:

 • 7 april svjetski dan zdravlja
  07.04.2020.
 • Komunikacija u rehabilitacionom timu
  1. Bol - sestrinska dijagnoza
  2. Kontinuirana zdravstvena njega
  3. Pravilna i uravnotežena ishrana
  4. Zdravstvena njega pacijenta sa epilepsijom

  24.04.2020. godine
  Nosilac aktivnosti: Sekcija reumatologije i rehabilitacije

MAJ:

 • „12 maj Međunarodni dan sestara” - „Sedmica sestrinstva“- 11.-17. Maj 2020. godine
  Prevencija hroničnih nezaraznih oboljenja
  Promotivne aktivnosti u zajednici
 • Akademija u čast Međunarodnog dana sestara
  12. Maj 2020. godine

JUN:

 • IV KONGRES i XVIII Simpozijum UMSTIB RS sa međunarodnim učešćem “I učiti treba naučiti”
  04.-07. Jun 2020. godine
  Plenarna tematika:
  Uticaj medija na profesiju medicinskih sestara
  Kongresne teme:
  Primjeri dobre prakse u sestrinstvu
  Slobodne teme
  Simpozijum:
  Komunikacija medicinska sestra- pacijent
  Rješavanje sukoba između medicinske sestre i pacijenta
  Okrugli sto:
  Sestrinske standardne operativne procedure prikaz
  Obrazovanje sestara-iskustva i izazovi

SEPTEMBAR:

 • Komunikacija i sindrom profesionalnog sagorjevanja
  Sigurnost u pripremi i primjeni citotoksičnih supstanci
  Citostatski otpad –primjena u praksi i zakonska regulative

  10. Septembar 2020. godine
  Nosilac aktivnosti: Onkološka sekcija

OKTOBAR:

 • Savremeni metodološki principi u laboratorijskoj dijagnostici i sanitarstvu
  09. Oktobar 2020. godine
  Nosilac aktivnosti: Sekcija sanitarnih inženjera i tehničara, Laboratorijska sekcija

NOVEMBAR:

 • Upravljanje kvalitetom u zdravstvu
  05. Novembar 2020. godine
  VIII Savjetovanje za glavne i odgovorne sestre
  Nosilac aktivnosti: UMSTIB

DECEMBAR:

 • Slobodne sekcijske aktivnosti / Endokrinološka sekcija, Kardiološka …/

 

Planirane aktivnosti UMSTIB-a RS u toku 2019.god

JANUAR:

 • Zdravstvenja njega pacijenta sa hroničnim neurološkim oboljenjem
  30. Јanuar 2019.
  Nosilac aktivnosti: Neurološka sekcija
 • Zdravstvena njega pacijenta sa hroničnim psihijatrijskim oboljenjem
  30. Јanuar 2019.
  Nosilac aktivnosti: Sekcija psihijatrije

FEBRUAR:

 • Kućna njega
  Specifičnosti zdravstvene nege u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i porodici
  28. Februar 2019.
  Nosilac aktivnosti: Sekcija porodične medicine sa edukativnim centrom
 • Specifičnosti zdravstvene njege porodilje i dojenčeta
  28. Februar 2019.
  Nosilac aktivnosti: Sekcija babica, Pedijatrijska sekcija

MART:

 • Status i značaj savremenog anestetičara
  21. Мart 2019.
  Nosilac aktivnosti: Sekcija sestara anestezije i reanimacije
 • Sestrinske intervencije u hirurgiji
  21. Мart 2019.
  Nosilac aktivnosti: Hirurška sekcija, Sekcija studenata zdravstvene njege
 • Izvještajna Skupština UMSTIB-a RS
  29. Мart 2019.
  Nosilac aktivnosti: Predsjednik Skupštine UO UMSTIB RS

APRIL:

 • 7 april svjetski dan zdravlja
  07.04.2019.
 • Specifičnosti zdravstvene njege i procjena kvaliteta života bolesnika sa RA
  Uloga medicinske sestre - tehničara u tretmanu hroničnih rana – previjanje
  Transport pacijenta u drugu zdravstvenu ustanovu

  25.04.2019.
  Nosilac aktivnosti: Sekcija reumatologije i rehabilitacije

MAJ:

 • „12 maj Međunarodni dan sestara” - „Sedmica sestrinstva“- 06.-12. Maj 2019
 • Prevencija hroničnih nezaraznih oboljenja
 • Akademija u čast Međunarodnog dana sestara
  12. Maj 2019

JUN:

 • XVII Simpozijum UMSTIB RS sa međunarodnim učešćem
  06.-09. Jun 2019. godine
  Plenarna tematika:
  Sestrinske intervencije juče, danas, sutra
  Primjeri dobre prakse u sestrinstvu
  Intervencije utemeljene na znanju, znanje utemeljeno na istraživanju

  Okrugli sto:
  Internet medicina pomoć ili …..

SEPTEMBAR:

 • Strah od bola kao barijera u zdravstvenoj njezi onkološkog bolesnika
  20. Septembar 2019.
  Nosilac aktivnosti: Onkološka sekcija

OKTOBAR:

 • Tehnologija i istorijat obrazovanja sanitarnih profesionalaca
  11. Oktobar 2019.
  Nosilac aktivnosti: Sekcija sanitarnih inženjera i tehničara, Laboratorijska sekcija

NOVEMBAR:

 • Tehnologija u sestrinstvu / istorijat
  08. Novembar 2019.
  VII Savjetovanje za glavne i odgovorne sestre
  Nosilac aktivnosti: UMSTIB

DECEMBAR:

 • Slobodne sekcijske aktivnosti / Endokrinološka sekcija, Kardiološka …/

 

Planirane aktivnosti UMSTIB-a RS u toku 2018.god

JANUAR:

 • Briga o pacijentu sa hroničnim neurološkim oboljenjem
  30. Јanuar 2018.
  Nosilac aktivnosti: Neurološka sekcija
 • Holistički pogled na osobu sa mentalnim oboljenjem
  30. Јanuar 2018.
  Nosilac aktivnosti: Sekcija psihijatrije

FEBRUAR:

 • Kućna njega
  Kompetencije i kvalifikacije medicinske sestre za kućnu njegu
  28. Februar 2018.
  Nosilac aktivnosti: Sekcija porodične medicine sa edukativnim centrom
 • Praksa medicinskih sestara i babica
  28. Februar 2018.
  Nosilac aktivnosti: Sekcija babica, Pedijatrijska sekcija

MART:

 • Inovacije u anesteziji i reanimaciji
  23. Мart 2018.
  Nosilac aktivnosti: Sekcija sestara anestezije i reanimacije
 • Reforma modela medicinske sestre
  Akutna i kritična zdravstvena njega

  23. Мart 2018.
  Nosilac aktivnosti: Hirurška sekcija, Sekcija studenata zdravstvene njege
 • Izvještajna Skupština UMSTIB-a RS
  30. Мart 2018.
  Nosilac aktivnosti: Predsjednik Skupštine UO UMSTIB RS

APRIL:

 • 7 april svjetski dan zdravlja
  07.04.2018.
 • Multi-profesionalna praksa
  Nastava i učenje zasnovano na problemima

  13.04.2018.
  Nosilac aktivnosti: Sekcija reumatologije i rehabilitacije, Endokrinološka, Kardiološka

MAJ:

 • „12 maj Međunarodni dan sestara” - „Sedmica sestrinstva“
 • Prevencija i zdrav način života
  07.-13. Maj 2018.
  Nosilac aktivnosti: UMSTIB RS, studenti zdravstvene njege
 • Akademija u čast Međunarodnog dana sestara
  UMSTIB RS 1998-2018. godine "Naše dvije decenije"

  12. Maj 2018

JUN:

 • III Kongres UMSTIB RS sa međunarodnim učešćem
  XVI Simpozijum UMSTIB RS sa međunarodnim učešćem
  07.-10. Jun 2018. Banja Luka
  Plenarna tematika:
  Istorijat kroz praksu i rad strukovnih organizacija
  Medicinske sestre pravilno i u skladu sa zakonom izvršavaju svoju dužnost
  Medicinske sestre i zdravlje kroz sve politike
  Vitalna uloga udruženja u premošćavanju politike i prakse
  Inovacije i reforme u upravljanju medicinskim sestrama
  Okrugli sto:
  Značaj medicinskih sestara u ciklusu migracije

SEPTEMBAR:

 • Bezbjedno rukovanje citostaticima, intervencije medicinske sestre
  Neželjena dejstva hemoterapije
  Starenje i gerijatrijska sestra

  14. Septembar 2018.
  Nosilac aktivnosti: Onkološka sekcija, Gerontološka sekcija, Sekcija sestara u radiologiji

OKTOBAR:

 • Kvalitet i sigurnost u zdravstvenoj njezi
  12. Oktobar 2018.
  Nosilac aktivnosti: Sekcija sanitarnih inženjera i tehničara, Laboratorijska sekcija

NOVEMBAR:

 • Nastavak profesionalnog razvoja i planiranje radne snage V
  Savjetovanje za glavne i odgovorne sestre

  09. Novembar 2018.
  Nosilac aktivnosti: UMSTIB

DECEMBAR:

 • Slobodne sekcijske aktivnosti

 

Planirane aktivnosti UMSTIB-a RS u toku 2017.god

JANUAR:

 • Sistemska tromboliza u liječenju akutnog ishemijskog moždanog udara
  Protokol zbrinjavanja bolesnika sa moždanim udarom
  30. Јanuar 2017.
  Nosilac aktivnosti: Neurološka sekcija
 • Zaštita mentalnog zdravlja porodice
  Depresija bolest sadašnjice
  30. Јanuar 2017.
  Nosilac aktivnosti: Sekcija psihijatrije

FEBRUAR:

 • Trijaža i izdvajanje sumnjivih slučajeva oboljenja od tuberkuloze
  Sestrinske intervencije kod novorođenčeta i porodilje tokom kućnih posjeta
  Podrška dojenju i praćenju dojenčeta kroz razvojno savjetovalište

  24. Februar 2017.
  Nosilac aktivnosti: Sekcija porodične medicine sa edukativnim centrom
 • Etika u savremenom sestrinstvu
  24. Februar 2017.
  Nosilac aktivnosti: Sekcija babica, Pedijatrijska sekcija, Dramska sekcija

MART:

 • Ambulantna anestezija
  Komplikacije u anesteziji

  24. Мart 2017.
  Nosilac aktivnosti: Sekcija sestara anestezije i reanimacije
 • Zdravstvena njega stome
  Sestrinske aktivnosti u lijčenju Ca debelog crijeva

  24. Мart 2017.
  Nosilac aktivnosti: Hirurška sekcija, Sekcija studenata zdravstvene njegei

APRIL:

 • 7 april svjetski dan zdravlja
  07.04.2017.
 • Značaj sestrinske dokumentacije
  Informacioni sistemi kao podrška implementaciji razvoju procesa zdravstvene njege

  07.04.2017.
  Nosilac aktivnosti: Sekcija reumatologije i rehabilitacije
 • Izvještajno/ Izborna Skupština UMSTIB-a RS
  24. April 2017
  Nosilac aktivnosti: Predsjednik Skupštine UO UMSTIB

MAJ:

 • „12 maj Međunarodni dan sestara” - „Sedmica sestrinstva“
 • Prevencija i zdrav način život
  08.-14. Maj 2017.
  Nosilac aktivnosti: UMSTIB RS, studenti zdravstvene njege
 • Sestrinske intervencije u koronarnoj jedinici
  Akutni infarkt miokarda i kako usmjeriti prevenciju

  12. Maj 2017
  Nosilac aktivnosti: Kardiološka sekcija
 • Šećerna bolest prevencija
  12. Maj 2017
  Nosilac aktivnosti: Endokrinološka sekcija
 • Akademija u čast Međunarodnog dana sestara
  12. Maj 2017

JUN:

 • XV Simpozijum UMSTIB RS sa međunarodnim učešćem
  08.-11. Jun 2017. Banja Luka
  Plenarna tematika:
  “Analiza kompetencija i profesionalnog statusa medicinskih sestara u odnosu na savremeni koncept sestrinstva”
  “Interpersonalna i interinstitucionlna saradnja”
  “Zdravstvena njega i sigurnost pacijenta”
  “Menadžment u sestrinstvu”
  “Etika i human pristup “
  Okrugli sto: Nasilje nad zaposlenim u zdravstvu

SEPTEMBAR:

 • Kancerski bol
  Urgentna stanja u onkologiji
  Etički stavovi zdravstvenih radnika prema oboljelim od malignih bolesti

  22. Septembar 2017.
  Nosilac aktivnosti: Onkološka sekcija, Gerontološka sekcija
 • Neželjeni događaji i mjere opreza na magnetnoj rezonanci
  22. Septembar 2017.
  Nosilac aktivnosti: Sekcija sestara u radiologiji

OKTOBAR:

 • Intrahospitalne infekcije uloga mikrobiološke laboratorije
  Intervencie sanitarnih inženjera u sprečavanju širenja zaraznih bolesti

  19. Oktobar 2017.
  Nosilac aktivnosti: Sekcija sanitarnih inženjera i tehničara, Laboratorijska sekcija

NOVEMBAR:

 • V Savjetovanje za glavne i odgovorne sestre
  10. Novembar 2017.
  Nosilac aktivnosti: UMSTIB
 • Prava i obaveze pacijenata
  10. Novembar 2017.
  Nosilac aktivnosti: UMSTIB

DECEMBAR:

 • Slobodne sekcijske aktivnosti

 

Planirane aktivnosti UMSTIB-a RS u toku 2016.god

JANUAR:

 • Iskustva timskog rada
  22. Јanuar 2016.
  Nosilac aktivnosti: Neurološka sekcija
  Nosilac aktivnosti: Sekcija porodične medicine sa edukativnim centrom

FEBRUAR:

 • Kategorizacija bolesnika
  26. Februar 2016.
  Nosilac aktivnosti: Hirurška sekcija

MART:

 • Edukacija anestetičara
  25. Мart 2016.
  Nosilac aktivnosti: Sekcija sestara anestezije i reanimacije
 • Sestrinske kompetencije u rehabilitaciji
  25. Мart 2016.
  Nosilac aktivnosti: Sekcija sestara u reumatologiji i rehabilitaciji
 • Sestrinske kompetencije u neurologiji
  25. Мart 2016.
  Nosilac aktivnosti: Sekcija neuroloških sestara

APRIL:

 • 7 april svjetski dan zdravlja
  07.04.2016.
 • Mjere prevencije u bolničkoj sredini
  07.04.2016.
  Nosilac aktivnosti: Laboratorijska sekcija
  Nosilac aktivnosti: Sekcija sanitarnih tehničara i inžinjera
 • Izvještajno/ Izborna Skupština UMSTIB-a RS
  22. April 2016
  Nosilac aktivnosti: Predsjednik Skupštine UO UMSTIB
 • Tradicionalna zabava
  22. April 2016.
  Nosilac aktivnosti: Predsjednik Skupštine UO UMSTIB

MAJ:

 • Prevencija masovnih hroničnih bolesti
  „12 maj Međunarodni dan sestara” - „Sedmica sestrinstva“

  09.-15. Maj 2016.
  Nosilac aktivnosti: UMSTIB
  Fakultet zdravstvene njege,
  Srednja medicinska škola Banja Luka

JUN:

 • II KONGRES i XIV Simpozijum UMSTIB RS sa međunarodnim učešćem
  02.-05. jun 2016. Banja Luka
  Plenarna tematika:
  1. Kontinuirani profesionalni razvoj i razvoj karijere medicinske sestre - izmjenjena uloga medicinske sestre
  2. Planiranje radne snage i optimiziranje sestrinskih vještina, pacijentova sigurnost
  Okrugli sto: Pozitivno radno okruženje
  Edukativno predavanje: Dijabetes mellitus

SEPTEMBAR:

 • Unapređenje mentalnog zdravlja
  26. Septembar 2016.
  Nosilac aktivnosti: Serkcija sestara psihijatrije
 • Briga o zdravlju lica treće životne dobi
  26. Septembar 2016.
  Nosilac aktivnosti: Gerontološka sekcija

OKTOBAR:

 • Komunikacija s palijativnim klijentom
  22. Oktobar 2016.
  Nosilac aktivnosti: Sekcija sestara pedijatrije
  Nosilac aktivnosti: Onkološka sekcija

NOVEMBAR:

 • Standard savremenog sestrinstva
  IV Savjetovanje za glavne i nadzorne sestre

  11 Novembar 2016. Nosilac aktivnosti: UMSTIB
 • Tradicionalna zabava
  11 Novembar 2016.
  Nosilac aktivnosti: UMSTIB

DECEMBAR:

 • Zdravlje u trudnoći
  16. Decembar 2016.
  Nosilac aktivnosti: Sekcija babica
 • Dijagnostika koronarne bolesti
  16. Decembar 2016.
  Nosilac aktivnosti: Kardiološka sekcija

 

Planirane aktivnosti UMSTIB-a RS u toku 2015.god

JANUAR:

 • Kadrovski normativi u porodičnoj medicine i kliničko-bolničkoj praksi u Republici Srpskoj
  23. Јanuar 2015.
  Nosilac aktivnosti: Neurološka sekcija
  Nosilac aktivnosti: Sekcija porodične medicine sa edukativnim centrom

FEBRUAR:

 • Savremeni tretman postoperativnog bola
  27. Februar 2015.
  Nosilac aktivnosti: Sekcija sestara tehničara anestezije i reanimacije
  Nosilac aktivnosti: Hirurška sekcija

MART:

 • Sestrinske intervencije
  27. Мart 2015.
  Nosilac aktivnosti: Sekcija sestara u reumatologiji i rehabilitaciji
  Nosilac aktivnosti: Sekcija sestara radiologije

APRIL:

 • Izvještajna Skupština UMSTIB-a
  17. April 2015.
  Nosilac aktivnosti: Predsjednik Skupštine UO UMSTIB
 • Tradicionalna zabava
  17. April 2015.
  Nosilac aktivnosti: Predsjednik Skupštine UO UMSTIB
 • Bezbijednost i zaštita
  24. April 2015.
  Nosilac aktivnosti: Laboratorijska sekcija i Sekcija sanitarnih inženjera i tehničara

MAJ:

 • Prevencija masovnih hroničnih bolesti
  „12 maj Međunarodni dan sestara” - „Sedmica sestrinstva“
  11.-17. Maj 2015.
  Nosilac aktivnosti: UMSTIB RS,
  Fakultet zdravstvene njege,
  Srednja medicinska škola Banja Luka

JUN:

 • XIII Simpozijum UMSTIB sa međunarodnim učešćem
  04.-07. Jun 2015.
  Plenarna tematika:
  - Komunikacija - profesionalna, alternativna, pisana .....
  - Vizija sestrinstva
  Okrugli sto:
  - Sindikat, Komora, Strukovna asocijacija - ingerencije /ko, šta, kako, kada. zašto
  Edukativni kurs:
  - Insulinska terapija

SEPTEMBAR:

 • Specifičnosti zdravstvene njege kardioloških bolesnika
  25. Septembar 2015.
  Nosilac aktivnosti: Pedijatrijska sekcija
  Nosilac aktivnosti: Kardiološka sekcija

OKTOBAR:

 • Kako da živim sa malignim oboljenjem
  23. Oktobar 2015.
  Nosilac aktivnosti: Sekcija sestara psihijatrije
  Nosilac aktivnosti: Onkološka sekcija

NOVEMBAR:

 • Da li poznajemo svoje profesionalne granice?
  Novembar 2015.
  Nosilac aktivnosti: UMSTIB RS
 • III Savjetovanje za glavne i nadzorne sestre
  Novembar 2015.
  Nosilac aktivnosti: UMSTIB RS
 • Tradicionalna zabava
  Novembar 2015.
  Nosilac aktivnosti: UMSTIB RS

DECEMBAR:

 • Obrazovanje babica, kako, gdje, .....
  27. Decembar 2015.
  Nosilac aktivnosti: Sekcija babica