Početna stranica / Obilježavanje: 12. Maj 2015. - Međunarodni dan medicinskih sestara

Obilježavanje: 12. Maj 2015. - Međunarodni dan medicinskih sestara

12. maj se u cijelom svijetu slavi kao Dan medicinskih sestara i tehničara. Tog je datuma rođena začetnica modernog sestrinstva – Florence Nightingale, koja je svoj život posvetila zdravstvenom osvješćivanju, posebno važnosti higijene u zdravstvu.

Na datum rođenja bolničarke Florans Najtingel, začetnice modernog sestrinstva u svijetu, obilježava se međunarodni dan medicinskih sestara. Sestra Florens je polovinom 19.vijeka, smatrajući da su medicinske sestre neizostavan oslonac u zdravstvu i da se trebaju školovati i profesionalno baviti s tim poslom, inicirala ulazak profesionalnog obrazovanja žena u zdravstvenu njegu bolesnika. Ustanovila je i školu za medicinske sestre. Tako je pridonijela ugledu tadašnjih bolničarki. U toj školi stasali su naraštaji medicinskih sestara, koje su ubrzo postale visoko cijenjene i tražene po cijelom svijetu.

Sestrinstvo je poziv koji traži ono najljepše u ljudskom biću, a to je čovječnost i predanost pozivu, koji nije ni dobro plaćen, ni statusno visok. Medicinska sestra, danas, osim posjedovanja stručnog znanja i vještina mora biti emocionalno zrela i stabilna osoba kako bi mogla razumjeti i nositi se s ljudskim patnjama, hitnim stanjima, zdravstvenim problemima i etičkim dilemama. Ona treba biti kadra razumjeti pacijentove osjećaje i ponašanja u određenoj situaciji, biti spremna prihvatiti odgovornost, raditi samostalno i timski.

Jedinstvena uloga medicinske sestre je pomagati pojedincu, bolesnom ili zdravom u obavljanju aktivnosti koje pridonose zdravlju ili oporavku (ili mirnoj smrti), a koje bi pojedinac obavljao samostalno kada bi imao potrebnu snagu, volju ili znanje. - Virginia Henderson (1897 – 1996)

 

PREPORUČENA TEMA ZA OVU GODINE OD MEĐUNARDNE SESTRINSKE ASOCIJACIJE ICN-a, A POD KOJOM JE UDRUŽENJE MEDICINSKIH SESTARA REPUBLIKE SRPSKE OBILJEŽIČO OVAJ DAN I SEDMICU, GLASI:

MEDICINSKE SESTRE: SNAGA KOJA NOSI PROMJENE: ZDRAVSTVENA NJEGA EFIKASNA, DJELOTVORNA, ISPLATIVA

Medicinske sestre imaju važnu ulogu u rješavanju javno zdravstvenih problema. One pružaju sigurne, visoko kvalitetne, djelotvorne i efikasne zdravstvene usluge. Ova profesija je od vitalnog značaja za zaštitu i poboljšanje zdravlja pomažući ljudima da upravljaju vlastitim zdravljem, te im pružaju pristup i kontinuitet njege kada je to potrebno.

Sestre imaju važnu ulogu u radu s pacijentom. Uloga i obim prakse za medicinske sestre treba da se usmjeri na podršku optimalnog zdravlja za ljude svih starosnih dobi, upoznavanje nezarazvnih bolesti i / ili komplikacija nezaraznih bolesti kroz promociju zdravlja, primarne, sekundarne i tercijarne prevencije, osnaživanje ljudi za samonjegu i za promjene zdravstvenog ponašanja. Neke sestre trebaju biti obrazovani stručnjaci u javno zdravstvenom radu, i da rade zajedno s drugim stručnjacima.

Medicinske sestre čine najveću grupu zdravstvenih radnika u svim zemljama, i oni su u sredini sigurne dostave visokokvalitetnih, efektivnih i efikasnih zdravstvenih usluga. Zdrava, dobro podržana, obrazovana i motivisana sestre poboljšava ishod liječenja.

Medicinske sestre čine osnov kliničke zdravstvene radne snage te imaju središnju ulogu u svim dijelovima zdravstvene zaštite. Postoji potencijal za poboljšanje kvaliteta zdravstvene zaštite ukoliko sestre rutinski koriste najbolje raspoložive dokaze u svojoj kliničkoj praksi. Budući da mnogi faktori koje medicinska sestra percipira kao prepreku za izvedbu dokaza na temelju prakse (engl. evidence-based practice, EBP) leže na organizacijskoj razini, važno je osmisliti i procijeniti djelotvornost modela za promjenu zdravstvene organizacije s ciljem uspješne upotrebe EBP-a među medicinskim sestrama.

UMSTIB RS je u parku Petar Kočić u Banja Luci u period od 11 do 14 časova za građane grada Banja Luka organizovalo besplatno mjerenje ŠUK-a, TT, RR i savjetovanja o zdravim stilovima života.

Akcija je kod naših građana primljena sa odobravanjem, razumijavanjem, oduševljenjem. Naši sugrađani su pokazali iskreno zadovoljstvo što su imali priliku na omiljenom mjestu u vrijeme svog odmora dobiti zdravstvene usluge od medicinskih sestara i tehničara.

Veliki broj sugrađana je izmjerio ŠUK; RR; TT, dobili su savjete kako da sačuvaju svoje zdravlje, šta da koriste u ishrani, savjet o važnosti fizičke aktivnosti, o higijeni, redovnoj kontroli itd.

U sklopu akcije su održana u prostorijama Staklenca dva stručna, edukativna predavanja na teme:

  • Šećerna bolest, prevencija, liječenje, terapija kod šećerne bolesti
  • Značaj pranja ruku u prevenciji bolesti