Početna stranica / Obilježavanje - 12. Maj Međunarodni dan sestara

Obilježavanje - 12. Maj Međunarodni dan sestara

Florens Najtingel rođena je 12. maja 1820. godine u Firenci, Italija. Kao ćerka bogatog veleposjednika Vilijama Najtingela, školovala se u Njemačkoj i od rane mladosti pokazivala interesovanje za matematiku, statistiku ali i ljubav prema njegovanju bolesnika. Nakon završetka školovanja prijavljuje se za odlazak u Tursku sa još 38 medicinskih sestara. Za vrijeme trajanja Krimskog rata istakla se svojom sposobnošću da organizuje vojne bolnice, što je rezultiralo drastičnim padom smrtnosti među ranjenicima. Njene reforme koje je sprovela u ratnim bolnicama odnosile su se na organizaciju sanitetske službe, sprovođenje higijenskih mjera i njegu bolesnih i ranjenih.

U Englesku se vratila 1856. godine gdje je nastavila sa svojim radom i unapređenjem sestrinstva otvarajući škole za medicinske sestre u kojima su predavale njene učenice. Škole je otvarala ne samo u Engleskoj već i u drugim zemljama. Polovinom 19. vijeka inicirala je ulazak profesionalno obrazovanih žena u zdravstvenu njegu bolesnih, Florens Najtingel napisala je knjigu o savremenim principima njege bolesnika i smatra se utemeljivačem modernog sestrinstva i velikim borcem za prava žena. Umrla je 13. avgusta 1910. godine u Londonu.Njen rođendan, 12. maj, slavi se kao Međunarodni dan sestara u cijelom svijetu.

Svake se godine na ovaj dan zdravstveni profesionalci i javnost osvrnu na rad i ulogu medicinske setre u njezi bolesnih i zaštiti zdravih ljudi, čija zdravstvena zaštita je nezamisliva bez medicinskih sestara.

Povodom međunarodnog dana sestara 12.05.2014.g u parku Petar Kočić u Banja Luci u periodu od 12-15.00 sati Udruženje medicinskih sestara, tehničara i babica Republike Srpske organizovalo je besplatno mjerenje šećera u krvi, tjelesne težine, holesterola i krvnog pritiska za svoje sugrađane. Akciji su se pridružile članice udruženja ISKRA sa predsjednicom Azrom Ikailović na čelu, studenti fakulteta zdravstvene njege iz Banja Luke, učenice srednje medicinske škole sa svojom koordinatorkom praktične nastave i instruktorkom. U toku više časovnih aktivnosti 420 građana je posjetilo štandove udruženja i iskontrolisalo šećer u krvi, tjelesnu težinu, krvni pritisak. Učesnici su uradili mini anketu građana, koji su na pitanje smatrate li da je posao medicinske sestre odgovoran, težak i podcijenjen. Rezultati su pokazali da 99% anketiranih građana posao medicinske sestre smatra odgovornim, teškim i podcijenjenim.

Pomoćnik Ministra zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Lolić dr Amela se pridružila medicinskim sestarama i dala značajan doprinos uspješnosti ove akcije. Akcija je bila podržana od strane kompanije NovoNordisk, Prizma Banja Luka, Staklenac, grad Banja Luka. U okviru nedelje sestrinstva održali su se brojni sestrinski stručni skupovi u zdravstvenim ustanovama. Dom zdravlja Prijedor je upriličio svečanu akademiju povodom međunarodnog dana medicinskih sestara. Slične akcije organizovane su i u drugim gradovima Republike Srpske.

Udruženje medicinskih sestara, tehničara i babica Republike Srpske svojom profesionalnošću, odgovornosti i pregalaštvom koje ispoljava u svakodnevnom radu javno afirmiše profesiju i podstiče dalje usavršavanje sestrinskog kadra.

U zdravstvenom sistemu Republike Srpske radi oko 8 000 medicinskih sestara. Više od 1000 njih ima završenu višu školu ili fakultet. Obrazovanje sestara trebalo bi biti usklađeno s potrebama zdravstvenih ustanova, a sestrinska njega bi se trebala zasnivati na savremenoj klasifikaciji bolesnika, savremenim standardima i jasno definisanim područjima odgovornosti.

Znamo, da je posao medicinske sestre ili tehničara ozbiljan, odgovoran, ali isto tako vrlo često nezahvalan. Medicinske sestre su značajan dio zdravstva, jer u svoj rad uključuju kliničke i ne-kliničke djelatnosti, koje su neophodne za pružanje kvalitetne zdravstvene zaštite. Njihova topla riječ ili osmjeh važan su dio njege, liječenja i ozdravljenja bolesnika.
Sestra podržava sestre-kolegice i sestrinsku profesiju.

Mislim da su osjećanja ljudi protraćena na riječi; trebalo bi ih destilisati u djela koja donose rezultate
Florens Najtingejl