Početna stranica / Izvještaj - I KONGRES i XII SIMPOZIJUM UMSIB-a

IZVJEŠTAJ ORGANIZACIONOG ODBORA I KONGRESA I XII SIMPOZIJUMA UMSTIB-a REPUBLIKE SRPSKE

U organizaciji Udruženja medicinskih sestara-tehničara i babica Republike Srpske, a pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Srpske u periodu od 05 - 08.06.2014.g. u kulturnom centru Banski dvor u Banja Luci, održan je I Kongres i XII simpozijum medicinskih sestara, tehničara i babica Republike Srpske sa međunarodnim učešćem.

Svečanom otvaranju Kongresa je prisustvovalo 300 medicinskih sestara iz zdravstvenih ustanova Republike Srpske, kao i medicinskih sestara iz Srbije, Slovenije Hrvatske, Federacije Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije i Norveške. Svečanom otvaranju su prisustvovali predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić, pomoćnik Ministra zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske dr Milan Latinović, direktor KC Banja Luka prof dr Duško Račić sa saradnicima, bord ICN-a Petar Požun, članovi menadžmenta ZZFMR dr Miroslav Zotović Banja Luka, direktor Komore MSZTS g-din Dragan Šašić, predstavnik Strukovnog Sindikata g-din Ranko Palačković, predstavnici Projekta “Jačanje sestrinstva u BiH” g-din Eldin Fišeković, predstavnici strukovnih asocijacija Slovenije Đurđa Sima, Gordana Lokajner, Nada Sirnik, Blanka Pust, Hrvatske Tanja Lupieri, Marica Jerleković, Živko Stojčić, Federacije BiH Ademir Spahić, Ekrem Kevrić, Nina Karić, Srbije Gordana Dragošev UINARS, Branka Danilović, Radenka Ćiraković, Dekan fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta Apeiron prof dr Branislav Mihajlović, prof dr Živorad Maličević, kao predstavnici zdravstvenih ustanova Republike Srpske.

Kongres je bio prilika da Društvo medicinskih sester, zdravstvenih tehnikov in babic Ljubljane donira pomoć ugroženim koleginicama članovima UMSTIB RS, predsjednica DMSZTB Đurđa Sima je uručila dar medicinskih sestara Ljubljane. Ova akcija je bila pod nazivom “Medicinske sestre - medicinskim sestrama”. Koleginice iz Ljubljane su pokazale svoju humanost, nesebičnost i spremnost da nam budu podrška u svim životnim situacijama.

Teme koje su obrađene kroz plenarnu tematiku su: “Nove uloge medicinskih sestara u razvijenim državama - stavovi ICN” - Petar Požun, “Utvrđivanje potreba za zdravstvenom njegom” - Branka Mirić, “Zadovoljstvo poslom, stres i zdravlje medicinske sestre u vrijeme promjena” - Gordana Dragošev. Uspjehu Kongresa svoj doprinos je dao dr Zoran Ilić, koji nam je na sebi svojstven način pokazao kako sačuvati samopouzdanje.

Kroz usmenu i poster prezentaciju izloženo je 105 radova, čiji su autori medicinske sestre, tehničari i babice koje su istraživanjem iznijele primjere i iskustva iz prakse. Po prvi put UMSTIB-u Republike Srpske pružena je prilika organizovati veliko okupljanje impresivnog broja priznatih stručnjaka u svijetu sestrinske njege. Kongres je bio prilika da se razmijene strukovna i naučna iskustva.

U toku Kongresa, medicinske sestre, tehničari i babice su pokazale svoju želju i volju da učestvuju u edukaciji i da nastave sa kontinuiranim učenjem. Sva izlaganja su bila dobra i informativna i u svakom smo mogli naći uputstva šta treba raditi. Kongres je vrhunac stručnog rada i uspjeli smo kroz tri dana rada obraditi polivalentnu ulogu medicinskih sestara/tehničara. Sledeći Kongresi će imati moto po ICN sa globalnog ući na lokalni nivo i obrađivati značajne teme.

Naučni odbor UMSTIB konstatovao je da su učesnici Kongresa i Simpozijuma zadovoljili kriterijume za izradu i prezentaciju radova.

U sferi ljudske djelatnosti postoje ljudi koji svojim radom i rezultatima skreću pažnju javnosti na sebe, njihova imena postaju sinonim za njihove uspjehe. Udruženje medicinskih sestara, tehničara i babica Republike Srpske je od 1998 godine do danas napredovalo u svom radu, prevazišlo je lokalne okvire i proširilo se na druge geografske segmente i sada djeluje na internacionalnom nivou.

Download: PISMO PODRŠKE PREDSJEDNIKA REPUBLIKE SRPSKE G-DINA MILORADA DODIKA (306 KB)

Download: PISMO ČLANA BORD-a ICN G-DINA PETERA POŽUNA PREDSJEDNIKU REPUBLIKE SRPSKE (103 KB)

Download: PISMO ČLANA BORD-a ICN G-DINA PETERA POŽUNA MINISTRU ZDRAVLJA I SOCIALNE ZAŠTITE U VLADI REPUBLIKE SRPSKE (104 KB)

 

Zaključci:

  • 1.   Kroz kontinuiranu edukaciju ćemo osnažiti ulogu medicinskih sestara, tehničara i babica u zdravstvenom timu.
  • 2.   Pripremiti stručne asocijacije na profesionalnu regulativu za ulazak u EU
  • 3.   Strukovne asocijacije se moraju uključiti u reforme koje se rade u vezi formalnog obrazovanja, a sve sa ciljem rješavanje problema koji su trenutno prisutni. Time ćemo postići harmonizaciju sa obrazovanjem zemalja u široj regiji. Dobar primjer Slovenija
  • 4.   Tema za XIII Simpozijum 04.06.do 07.06.2015.godine Hotel “Monument”-Kozara
    Sindikat, Komora, Strukovna asocijacija- ingerencije /ko,šta, kako, kada. zašto
    Komunikacija- profesionalna, alternativna, pisana
    Vizija sestrinstva

Prilikom donošenja zaključaka usvojen je prijedlog da se slijedeće godine promjeni organizaciona struktura Simpozijuma tako što će to biti interaktivni simpozjum sa nekoliko okruglih stolova u kojima će učestvovati svi, mali broj usmenih prezentacija i poster prezentacije o čemu će odlučit Naučno stručni odbor.

U ovoj godini se desila pozitivna promjena značajan broj učesnika je sebi obezbijedio donaciju za učešće na simpozijumu i novčane transakcije su se obavljale žiralno što olakšava rad organizacionog odbora. Kao organizacioni odbor smo zaključili a i u anketi koji smo obavili sa učesnicima ovo je najbolji simpozijum do sada.

Organizaioni odbor I Kongresa i XII simpozijuma UMSTIB-a

Foto galerija