Početna stranica / Izvještaj - Radionica Endokrinološke sekcije UMSTIB RS.

Izvještaj - Radionica Endokrinološke sekcije UMSTIB RS.

Udruženje medicinskih sestara, tehničara i babica Republike Sprske 06.10.2017.godine sa početkom u 13,30 časova u plavoj Sali Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske organizovalo je radionicu po planu aktivnosti UMSTIB RS za 2017 godine.

Organizatori radionice su bili Sekcija sestara endokrinologije UMSTIB RS koja se bavila saradnjom sestara porodične medicine i endokrinologije. Učesnici radionice su bili članovi udruženja JZU DZ Banja Luka, UKC RS, ZZFMR “dr Miroslav Zotović” Banja Luka, JZU DZ Prijedor, Specijalna bolnica Mlječanica, FZO RS, JZU DZ Mrkonjić Grad i drugi.

Endokrinološki sistem od velike je važnosti za naš organizam. Poremećaj rada ovog sistema može se manifestovati na mnogo načina, i tako ozbiljno narušiti kvalitet života.

Endokrinologija je grana medicine koja se bavi endokrinološkim poremećajima. U njih ubrajamo probleme sa štitnjačom, ali i ova stanja dijabetes, osteoporoza, sindrom policističnih jajnika, poremećaj rada hipofize, nadbubrežna žlijezda, sniženi testosteron kod muškaraca…

Endokrinološki subspecijalistički pregled obuhvata dijagnostiku i liječenje poremećaja i bolesti endokrinološkog sistema: gušterače, hipofize, te štitne, doštitne, nadbubrežne i polnih žlijezda. Prvenstveno se radi o otkrivanju prekomjernog ili nedovoljnog rada navedenih žlijezda, ali i otkrivanju drugih endokrinoloških patologija. Takođe, subspecijalistički endokrinološki pregled uključuje i dijagnostiku i liječenje osteoporoze, poremećaje elektrolita i drugih metaboličkih bolesti.

Medicinske sestre i tehničari su, pored ljekara, temeljno medicinsko osoblje te pružaju visokostručnu zdravstvenu njegu pacijentima.

Važnu ulogu u prevenciji i liječenju endokrinoloških poremećaja imaju medicinske sestre i tehničari čiji se rad temelji na procesu zdravstvene njege. Proces zdravstvene njege označava pristup u otkrivanju i rješavanju pacijentovih problema iz područja zdravstvene njege, koji je utemeljen na znanju, logičan, racionalan, sistemski i zahtjeva intervenciju medicinske sestre.

Proces zdravstvene njege, podrazumijeva planski i sistemski rad, kontrolu i provjeru, participaciju pojedinca i drugih relevantnih subjekata, što omogućava uspješne rezultate i razvoj svih učesnika, kroz uzajamnu razmjenu znanja, iskustva i razumijevanja.

Realizuje se kroz četiri faze, a to je: utvrđivanje potreba za zdravstvenom njegom ili procjena, planiranje zdravstvene njege, provođenje zdravstvene njege, evaluacija (vrednovanje) zdravstvene njege.

Kod bolesnika sa endokrinološkim problemima proces zdravstvene njege realizuje se primjenom različitih modela zdravstvene njege. Osnovu u implementaciji njege čini sestrinska dokumentacija koja je preduslov za ispunjavanje standarda kontrole i kvaliteta zdravstvenih usluga.

Na radionici koju je organizovala sekcija sestara endokrinologije Udruženja medicinskih sestara, tehničara i babica Republike Srpske je prikazano važnost saradnje sestara porodične medicine i endokrinoloških sestara, sve u cilju podizanja kvaliteta zdravstvene njege kako u kliničkoj sestrinskoj praksi tako i u sestrinskoj praksi na nivou primarne zdravstvene zaštite.

Medicinske sestre na današnjoj radionici su nam dale priliku da upoznamo zdravstvenu njegu za osobe koje boluju od bolesti metabolizma i endokrinkrinologije. Ovo je bila prilika da medicinske sestre ostvare i definišu temelje saradnje između sestara porodične medicine i endokrinologije, razmijene iskustva i zajednički iznađu rješenja za unaprijeđenje sestrinske prakse.