Početna stranica / IZVJEŠTAJ - III KONGRES UMSTIB RS sa međunarodnim učešćem

IZVJEŠTAJ - III KONGRES UMSTIB RS sa međunarodnim učešćem

“ Oni koji se ne sjećaju svoje prošlosti su osuđeni da je ponove”

U organizaciji Udruženja medicinskih sestara-tehničara i babica Republike Srpske, a pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Srpske i Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske u periodu od 07 - 10.06.2018.g. u kulturnom centru Banski dvor u Banja Luci održan je III Kongres i XVI simpozijum Udruženja medicinskih sestara, tehničara i babica Republike Srpske sa međunarodnim učešćem.

Svečanom otvaranju Simpozijuma je prisustvovalo 248 medicinskih sestara, tehničara i babica iz zdravstvenih ustanova Republike Srpske, kao i medicinskih sestara iz Srbije, Slovenije, Hrvatske, Federacije Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Švedske, Njemačke i Norveške. Pored medicinskih sestara, tehničara i babica, na Kongresu i simpozijumu su učešće uzeli učenici i studenti Panevropskog univerziteta Apeiron Banja Luka.

Takođe, svečanom otvaranju su prisustvovali direktor UKC Republike Srpske prof dr Vlado Đajić, Izvršni direktor sektora za zdravstvo i kontrolu FZO RS Mišković dr Željko, Grad Banja Luka je zastupala Kecman dr Mira, Univerzitet Apeiron prof dr Mihajlović, viši stručni saradnik za sestrinstvo pri Ministarstvu zdravlja RS Mirjana Janković, predsjednik Strukovnog sindikata medicinskih sestara RS Mirko Šerbedžija, pomoćnik direktora UKC RS za zdravstvenu njegu Slađana Vranješ, Federacija BiH Mevludin Babajić, UINARS Srbije Gordana Dragošev, Branka Mirić Norveška, SZRRS Loznica Radenka Ćiraković, predstavnici Udruženja Sestrinstvo UMSTIB Republike Srbije, ESKULAP, Društvo medicinskih sestre, babic in zdravstveni tehnikov Ljubljana, HUMS, Udruženje Crne Gore, Dragica Veljović, predstavnici udruženja regije Zvornik i Foča, kao i predstavnici zdravstvenih ustanova Republike Srpske.

UMSTIB Republike Srpske je po treći put organizovao veliko okupljanje impresivnog broja priznatih stručnjaka iz svijeta sestrinske njege. Na ovom Kongresu stvorena je prilika za izmjenu strukovnog i naučnog iskustva ,takođe je ovo bila prilika da se Banja Luka i Republika Srpske predstavi u svojim ljepotama i vrijednostima.

Kongres je bio namijenjen svima koji se direktno ili indirektno bave sestrinskom njegom: od samih učesnika, postojećih i budućih strukovnih udruženja, naučnih i stručnih institucija.

Rad Kongresa i Simpozijuma odvijao se kroz plenarna predavanja, usmena izlaganja, poster prezentacije i usklađene diskusije, pružena je prilika svim zainteresovanim učesnicima za razmjenu informacija vezanih za stručni rad, naučna istraživanja, nove ideje i tehnologije, te njihovu primjenu u svakodnevnoj praksi, a ovo sve sa ciljem poboljšanja brige za ljudsko zdravlje, jer medicina i zdravstvena njega kao nauke napreduju iz dana u dan.

Teme koje su obrađene kroz plenarnu tematiku su : “ Istorijat sestrinstva” predavač Željko Vuković i “ Standardi savremenog sestrinstva predavač Duško Bijelić.

Kroz usmenu i poster prezentaciju izloženo je 92 radova, čiji su autori medicinske sestre, tehničari i babice koje su istraživanjem iznijele primjere i iskustva iz prakse. Radovi su bili kvalitetno napisani, prezentovani i iz godine u godinu su naši radovi sve kvalitetniji. Podršku u organizaciji Kongresa i simpozijuma su dali; predsjednik Republike Srpske g-din Milorad Dodik, grad Banja Luka, grad Prijedor, Oktal Pharma, Abbvie, Evropa Pharma, Univerzitet Apeiron, Lohmann Rauscher, Strukovni sindikat medicinskih sestara RS, JZU DZ Mrkonjić Grad, sindikat radnika M-tel,…

 

Zaključci III Kongresa UMSTIB-a REPUBLIKE SRPSKE:

  • 1.   Pomoć ljudima je osnovni zadatak medicinskih sestara i smisao njihovog posla, te je taj zadatak trostruk: održavati život, olakšavati patnje i pospešiti ozdravljenje“. Za doprinos zdravlju ljudi nije dovoljna samo želja da se pomogne, već je za to neophod posedovanje i određenih znanja i veština
  • 2.   Primjena standardizovanih postupaka otklanja organizacione probleme i konflikte među zaposlenima. Standardizovani postupci u zdravstvenoj njezi su još jedan korak prema unapređenju pružanja kvalitetne zdravstvene njege i parametara koji omogućuju kontrolu kvaliteta zdravstvene njege.
  • 3.   Profesija medicinskih sestara mora slijediti globalne tendencije i zahtjeve, zato se od nje očekuje, da je suportivna do pojedinca, koji ima želju, snagu i potrebu, da se mijenja prilagođava i integriše te svoje promjene u radnu sredinu. Zadovoljan cijenjen i poštovan čovjek, postiže odlične rezultate na svim poljima svoga djelovanja.
  • 4.   Postoje značajne razlike u organizaciji zdravstvene njege u Republici Srpskoj, Srbiji i Norveškoj. Sistem obrazovanja kod nas medicinskim sestrama omogućava sticanje znanja iz oblasti zdravstvene njege koja predstavlja preduslov za implementaciju savremenog pristupa pacijentu i sistematičan rad. Poteškoće sa kojima se susrećemo u svakodnevnom radu mogu da se prevaziđu samo argumentovanom i dosljednom primjenom stečenih znanja, kao i istrajnim savladavanjem otpora koji predstavlja neizostavnu fazu svake inovacije
  • 5.   Zdravstveni sistem postaje sve komplikovaniji i kompleksniji i zahtijeva novi pristup u planiranju zdravstvene zaštite i uključivanje medicinskih sestara u koorporаtivno i kliničko uprаvljаnje. Medicinske sestre, u razvijenim zemljama svijeta, analiziraju i evaluiraju svoju profesionalnu praksu, i gde je potrebno mijenjaju je i unapređuju kako bi obezbijedile bezbijednu, pristupačnu, odgovornu, efikasnu, efektivnu, održivu i odgovarajuću zdravstvenu zaštitu

Otkad postoji čovjek postoji i potreba da se on njeguje i liječi kada je bolestan. Iz nemoći da čovjek samostalno zadovolji te svoje potrebe vremenom se razvilo i sestrinstvo kao profesija i zdravstvena njega kao profesionalna djelatnost. U početku briga o bolesnim i ranjenim nije bila utemeljena na znanju i medicinskim veštinama, već na želji da se pomogne bolesnom čovjeku i da se sa njim saoseća u bolu i patnji. Za doprinos zdravlju ljudi nije bila dovoljna samo želja da se pomogne, već je za to bilo neophodno posedovanje i određenih znanja i vještina. Ističući značaj obrazovanja medicinskih sestara, Florens Najtingejl je među prvima dala i definiciju sestrinstva. Kroz odgovore na pitanja o zadacima sestrinstva Florens je dala bitnu karakteristiku tog zanimanja. Ona je smatrala da „Sestrinstvo treba da dovede pacijenta u najbolje uslove za djelovanje prirode“, pri čemu je mislila na stvaranje najpovoljnijih uslova za odvijanje prirodnih procesa.

Sestrinstvo se sve više u svijetu počinje shvatati kao disciplina koja ima prepoznatljiv program djelovanja i koja je nezavisna od drugih disciplina u sastavu zdravstvene zaštite. Sаvremeno svjetsko i evropsko sestrinstvo je rаzvijeno, usklаđeno i orgаnizovаno, jedinstvenog okvirа obrаzovаnjа, kvаlifikаcijа, djelokrugа rаdа, kompetencijа i nаčinа stručnog usаvršаvаnjа, nа zаvidnom društvenom i socijаlnom nivou, sа punom slobodom kretаnjа u smislu obrаzovаnjа, usаvršаvаnjа i zаpošljаvаnjа