Početna stranica / IZVJEŠTAJ - XVII SIMPOZIJUM UMSTIB RS sa međunarodnim učešćem

IZVJEŠTAJ - XVII SIMPOZIJUM UMSTIB RS sa međunarodnim učešćem

“Usus est optimus magister- Iskustvo je najbolji učitelj”

U organizaciji Udruženja medicinskih sestara-tehničara i babica Republike Srpske, a pod institucionalnim pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske u periodu od 06 - 09.06.2019.g. u hotelu “ Lavina” na Jahorini održan je XVII simpozijum Udruženja medicinskih sestara, tehničara i babica Republike Srpske sa međunarodnim učešćem.

Svečanom otvaranju Simpozijuma je prisustvovalo 168 medicinskih sestara, tehničara i babica iz zdravstvenih ustanova Republike Srpske, kao i medicinskih sestara iz Srbije, Slovenije, Hrvatske, Federacije Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije,Švedske i Njemačke.

Na simpozijumu učešće su uzeli : predsjednik Strukovnog sindikata medicinskih sestara RS Mirko Šerbedžija, predsjednica SMSIT RS Gospova Pejić i sekretar Goran Motika, Federacija BiH Mevludin Babajić, predsjednica Društva medicinskih sester, babic in zdravstveni tehnikov Đurđa Sima, SZRRS Loznica Radenka Ćiraković i Marina Stanković, predstavnici Udruženja Sestrinstvo UMSTIB Republike Srbije, ESKULAP Mirjana Blanuša, Goran Mošić i Ružica Nikolić, HUMS predsjednica Tanja Lupieri i Miroslava Vučković , Udruženje Crne Gore, udruženje regije Birač Zoran Milutinović kao i predstavnici zdravstvenih ustanova Republike Srpske.

UMSTIB Republike Srpske je po 17 put organizovao veliko okupljanje impresivnog broja priznatih stručnjaka iz svijeta sestrinske njege. Na ovom simpozijumu stvorena je prilika za izmjenu strukovnog i naučnog iskustva, takođe je ovo bila prilika da se Jahorina i Republika Srpske predstavi u svojim ljepotama i vrijednostima. Simpozijum je bio namijenjen svima koji se direktno ili indirektno bave sestrinskom njegom: od samih učesnika, strukovnih udruženja, naučnih i stručnih institucija.

Rad Simpozijuma odvijao se kroz plenarna predavanja, usmena izlaganja, poster prezentacije i usklađene diskusije, pružena je prilika svim zainteresovanim učesnicima za razmjenu informacija vezanih za stručni rad, naučna istraživanja, nove ideje i tehnologije, te njihovu primjenu u svakodnevnoj praksi, a ovo sve sa ciljem poboljšanja brige za ljudsko zdravlje, jer medicina i zdravstvena njega kao nauke napreduju iz dana u dan.

Teme koja je obrađena kroz plenarnu tematiku su:

 • "Sestrinske intervencije juče, danas, sutra" - Spomenka Hotilovac i Stojanka Mirković
 • "Dekubitalni ulceri i njihovo sprečavanje" – Slađana Stojnić i Radislava Jokić
 • "Individualna edukacija korisnika usluga u porodičnoj medicini" - Milica Latinović- Miljević.

Kroz usmenu i poster prezentaciju izloženo je 97 radova, čiji su autori medicinske sestre, tehničari.

U toku XVII Simpozijuma održana su dva okrugla stola na teme:

 • "Internet medicina pomoć ili …."
 • "Asocijacije i njihova uloga danas"

 

Često se dvoumim šta želim da vidim u našoj profesiji pamet ili mudrost, ali znam da jedno bez drugog ne ide.

Pametan zna sve , nema toga što mu možete reći a da Vam ne kaže : “ Ma znam ja to”.Kant je gorio a slično je govorio i Sokrat : “ Mudra zna šta ne zna, zato stalno uči.On je radoznao, voli da uči da se usavršava, ispituje kroz lično iskustvo i ide dalje. pametan ima znanje, a mudra ga primjenjuje. Pametan i ono što zna, ljubomorno čuva za sebe, ne dijeli svoja znanja jer ih je teško stekao /možda je čuo da informacija najviše vrijedi/, a mudra stalno dijeli svoja znanja, protočan je za nove informacije i zna da će sutra biti još bolji i znati više.

“ Jedinu pravu sigurnost u današnjem svijetu čovjeku mogu pružiti znanje, iskustvo i sposobnost” Ford

Ovim putem se zahvaljujem našim prijateljima koji su nas podržali i ove godine, a sve zahvaljujući tome što su prepoznali ulogu i značaj medicinske sestre i tehničara u zdravstvenom sistemu a su kompanije : NovoNordisk, Oktal Pharma, Abbvie, Medikom Bijeljina, Lohmann Rauscher, Si-Medis, Đaković d.o.o. Banja Luka, UKC Republike Srpske, Sindikat M-tel, JZU DZ Mrkonjić Grad, Grad Prijedor.

 

ZAKLJUČCI XVII SIMPOZIJUMA UMSTIB RS SA MEDJUNARODNIM UČEŠĆEM:

 • 1.   Zakon o sestrinskoj djelatnosti je neophodan kako bi uredio djelatnost, obrazovanje, trajno usavršavanje, uslove za obavljanje djelatnosti, dužnosti, odgovornosti, stručni nadzor, privatnu praksu, regulative i legislative. Zakonom propisati nadležnosti i postupak licenciranja medicinskih sestara u Komori. 1.1. Zakoni o ostalim djelatnostima u zdravstvu će urediti te djelatnosti .
 • 2.   Veoma je značajno pratiti savremene trendove liječenja oboljelih i zdravstvenu njegu kroz permanentnu edukaciju cjelukupnog medicinskog osoblja.
 • 3.   Integracija asertivne komunikacije u društvu dokazano djeluje na način, da se odnosi mijenjaju u smjeri uzajamnog razumijevanja, poštovanja, tolerancije i traženja kompromisa. Bez obzira na neslućeni tehnološki razvoj, naučni napredak, razvoj novih lijekova i medicinskih sredstava, ono što uvijek ostaje i uvijek će ostati je međuljudski odnos.Taj odnos započinje i završava sa komunikacijom. Za komuniciranje u medicinskom timu potrebno je određeno znanje, kompetencija, ali i tehničke vještine.
 • 4.   Upotrebom sestrinske dokumentacije prikupljaju se podaci o određenom pacijentu i sestrinske intervencije se prilagođavaju njegovim potrebama. Kategorizacijom bolesnika dobiva se uvid u njegove potrebe za zdravstvenom njegom i na taj načinse osigurava optimalna zdravstvena njega i broj medicinskih sestara, u skladu sa potrebama pacijenata.Uloga sestrinske dokumentacije treba da je prepoznata i u sestrinskom menadžmentu, gdje služi kao pokazatelj kvalitete zdravstvene njege. Pokazatelji kvalitete zdravstvene njege, standardi i kriteriji vezani uz pokazatelje, pomažu sestrama uočavati važna područja vlastitog djelovanja. Uvođenje procesa zdravstvene njege i sestrinske dokumentacije u svakodnevni rad medicinskih sestara i zdravstvene njege za pacijenta – predstavlja temelj procesa kontinuirane evaluacije provedene njege i unaprjeđenja kvaliteta pružene njege, predstavlja budućnost visoko edukovanog kadra kao oblika unaprijeđenja sestrinske prakse i poticaja razvoja zdravstvenih nauka.
 • 5.   Higijena ruku prepoznata je kao najvažnija mjera sprečavanja bolniĉkih infekcija, a procjenjuje se da bi pravilno provođenje moglo smanjiti njihovu pojavu za čak 15 do 30%.
 • 6.   U visokom strukovnom obrazovanju, studenti stiču kompetencije na osnovu vještina za koje su osposobljeni, te je neophodno akcenat staviti na savladavanje praktičnih vještina. Potrebno je uraditi usklađivanje obrazovnog sistema u Republici Srpskoj sa zakonodavstvom i direktivama EU.
 • 7.   Bolja komunikacija i organizacija posla, uz adekvatan broj zaposlenih rezultirala bi smanjenjem stresa.
 • 8.   IV Kongres UMSTIB-a Republike Srpske i XVIII Simpozijum sa međunarodnim učešćem, pod sloganom “I učiti treba naučiti” – će biti održan u Banja Luci od 04. do 07.juna 2020. godine.

Predsjednica UO UMSTIB
Mr sci Živana Vuković-Kostić