Početna stranica / Izvještaj Sekcije sestara i tehničara anestezije i reanimacije UMSTIB RS

Izvještaj Sekcije sestara i tehničara anestezije i reanimacije UMSTIB RS

Radionica Sekcije sestara i tehničara anestezije i reanimacije UMSTIB RS

U okviru redovnih aktivnosti sekcije održana je radionica u opštoj bolnici Zvornik u Zvorniku. Domaćini radionice su bili kolege anestetičari u Zvorniku. Anestetičari su pripremili radove za radionicu po planu i programu aktivnosti sekcije, i uspješno i profesionalno to prezentovali. Radionici ja prisustvovalo oko 18 članova sekcije kao i gosti ljekari službe anestezije u Zvorniku.

Po završetku izlaganja i diskusije o zadatim temama članovi sekcije su posijetili prostorije službe anestezije , operacione sale pogledali opremu sa kojom kolege rade u bolnici , takodje i intezivnu njegu sa pratećom opremom.

I ovaj put su anestetičari pokazali visok nivo obučenosti i profesionalnosti u obavljanju složenog i zahtijevnog posla anestetičara.

Ovoj radnoj posjeti Zvorniku su prisustvovale kolege anestetičari iz Banjaluke, Prijedora, Gradiške i domaćini kolege iz Zvornika.

Radionica je bila prilika da se razmijene iskustva sa koleginicama i kolegama, kao i za kratko druženje nakon radnog dijela.

 

Izvještaj upravnog odbora Sekcije sestara i tehničara anestezije i reanimacije UMSTIB RS

Po završetku radnog dijela sekcije održan je Upravni odbor sekcije Na Upravnom odboru presjedavajuži je upoznao članove odbora o aktivnostima i radu sekcije u proteklom periodu.

Članovi su upoznati sa obavljenim razgovorima o saradnji sa srodnim udruženjuima u okruženju, i statusu naše sekcije oko eventualnog udruživanja sa sličnim.
Prevenstveno je u pitanju naš status sa eventualnim udruživanjem sa Udruženjem anestetičara iz Fedracije BiH.

Za sada nema razumijevanja se druge strane o konceptu zajedničkog rada svih anesetičara u BiH Sa naglaskom da su kolege iz Fedracije BiH zauzeli stav da samo oni pod njihovim uslovima mogu zastupati interese anestetičara u BiH i predstavljati nas kod evropske i svjetske asocijacije anestetičara.

I ovaj put smo apelovali na naše kolege iz drugih centara u RS da nam se pridruže u aktivnostima. Dogovoreno je da se ove godine održi izborna Skupština sekcije što je i obaveza po poslovniku i Statutu .

Upravnom odboru su prisustvovali članovi iz :

  • Prijedora: Duška Vlačina
  • Gradiške: Snježana Kresojević
  • Zvornika: Slađana Milić
  • Banja Luke: Aleksandar Ilinčić i Boško Dragišić

Članovi sekcije po završetku radnog dijela su se upoznali sa istorijatom grada Zvornika.
Povratak članova sekcije kao i cijeli put ja protekao odgovorno i bezbjedno za sve članove.