Početna stranica / IZVJEŠTAJ ORGANIZACIONOG ODBORA XIV SIMPOZIJUMA UMSTIB-a REPUBLIKE SRPSKE sa međunarodnim učešćem

IZVJEŠTAJ ORGANIZACIONOG ODBORA XIV SIMPOZIJUMA UMSTIB-a REPUBLIKE SRPSKE sa međunarodnim učešćem

U organizaciji Udruženja medicinskih sestara-tehničara i babica Republike Srpske, a pod institucionalnim pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, u periodu od 08.06. - 11.06.2017.g. u hotelu Monument na Kozari, održan je pod sloganom “Duboko vjeruj u ono što želiš i zapamti da je izguljeno samo ono čega smo se odrekli”, XV simpozijum medicinskih sestara, tehničara i babica Republike Srpske sa međunarodnim učešćem.

Svečanom otvaranju simpozijuma je prisustvovalo 178 medicinskih sestara iz zdravstvenih ustanova Republike Srpske, kao i medicinskih sestara iz Slovenije, Hrvatske, Federacije Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Njemačke, Švedske i Norveške. U tri radna dana Simpozijuma aktivno ili pasivno učešće su imali/e 230 medicnskih sestara, tehničara i babica.

Svečanom otvaranju su prisustvovali: predstavnici UKC Republike Srpske prof dr Zvjezdna Rajkovača, pomoćnik direktora za zdravstvenu njegu Slađana Vranješ sa saradnicima, predsjednik Strukovnog sindikata medicinskih sestara i tehničara Ranko Palačković, predsjednica Društva medicinskih sester, babic in tehnikov Ljubljana Đurđa Sima sa saradnicima Nada Sirnik, Majda Čaušević, Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije Darinka Klemenc i Irena Cvetežar, Fakultet zdravstvene vede Novo Mesto, Ljiljana Lesković, Hrvatske Tamara Salaj, Ksenija Eljuga, Zrinka Puharić, Goranka Rafaj, Jasmina Marijan Štefković, Živko Stojčić, Sveučilišna bolnica Mostar Zdravka Lončar, Federacije BiH Mevludin Babajić, Midhad Dedić, Ekrem Kevrić, Elvedina Dedić, Savez zdravstvenih radnika Srbije Radenka Ćiraković, Marina Stanković, Vesna Đurić, predstavnici udruženja “Sestrinstvo” KC Srbije Ivan Gavrilović, Dejan Atanacković, Branka Danilović i Jasmina Ratković, predsjednica UMSTBRS Dijana Otašević, Podgorica Mitar Saveljić, kolegnice i kolege iz Sremske Kamenice, Vrbasa, Institut Dedinje Beograd Goran Mošić, Bolnica Šabac Dragana Borojević. kao predstavnici zdravstvenih ustanova Republike Srpske, predstavnici Udruženja fizio i radnih terapeuta RS, Društva radioloških tehničatra i inžinjera RS, članovi i mnogi poštovaoci rada udruženja.

Tema koja je obrađene kroz plenarnu tematiku je: “Analiza Kompetencija i profesionalnog statusa medicinskih sestara u odnosu na savremeni koncept sestrinstva” Duško Bijelić, Spomenka Hotilovac i Stojanka Mirković. Uspjehu plenarne tematike simpozijuma svoj doprinos su dali sami učesnici diskusijom koja se razvila nakon prezentacija predviđene plenarnom tematikom.

Podršku organizaciji XV Simpozijuma su dali: Medikom Bijeljina, Integra Laktaši, Eurosan Banja Luka, Hemofarm Banja Luka, UKC RS, ZZFMR dr Miroslav Zotović Banja Luka, JZU DZ Jovan Rašković Mrkonjić Grad, Grad Prijedor, Sindikat radnika Telekoma, Panon trade d.o.o. Sarajevo, Univerzitet Apeiron, Art print Banja Luka, SKY travel Banja Luka.

Program simpozijuma je planirao kroz usmenu i poster prezentaciju izlaganje 95 radova, čiji su autori medicinske sestre, tehničari i babice koje su istraživanjem iznijele primjere i iskustva iz prakse. Tradicionalno UMSTIB Republike Srpske je okupio impresivan broj priznatih stručnjaka u svijetu sestrinske njege. Simpozijum je bio prilika da se razmijene strukovna i naučna iskustva.

Simpozijum je bio namijenjen svima koji se direktno ili indirektno bave sestrinskom njegom: od samih članova udruženja, postojećih strukovnih udruženja u zemlji i okruženju, naučnih i stručnih asocijacija.

U toku simpozijuma, medicinske sestre, tehničari i babice su pokazale svoju želju i volju da učestvuju u edukaciji i da nastave sa kontinuiranim učenjem. Sva izlaganja su bila dobra i informativna i u svakom smo mogli naći uputstva šta treba raditi.Simpozijum je vrhunac stručnog rada i uspjeli smo kroz tri dana rada obraditi značajnu ulogu medicinskih sestara/tehničara. Naučni odbor UMSTIB RS konstatovao je da su učesnici Simpozijuma zadovoljili kriterijume za izradu i prezentaciju radova.

 

U TOKU SIMPOZIJUMA SU OBRAĐENE SLEDEĆE TEME:

 • Sigurnost pacijenata
 • Interpersonalna i interinstitucionalna saradnja
 • Mobing, stres
 • Sestrinstvo i zdravstvena njega
 • Anestezija
 • Bolničke infekcije
 • Obrazovanje u sestrinstvu
 • Etika i human pristup

 

ZAKLJUČCI XV SIMPOZIJUMA UMSTIB-a REPUBLIKE SRPSKE:

 • 1.   Medicinske sestre imaju adekvatno obrazovanje, znanja i vještine u skladu sa odrednicama i očekivanjima sistema zdravstvene zaštite u Republici Srpskoj, ali ne i prema međunarodnim dokumentima o savremenom konceptu sestrinstva, modernoj praksi i stremljenima.
 • 2.   Udruženja zvanično i na državnom nivou nemaju nikakvu ulogu niti uticaj na zdravstvenu politiku, kao ni na politiku, planitranje niti strategiju obrazovanja medicinskih sestara. Potrebno je promjeniti ovo i uključiti strukovne asocijacije u gore navedeno.
 • 3.   Diplomirana Medicinska sestra je profesionalno visoko obrazovani i najkompetentniji stručnjak na polju zdravstvene njege koji može raditi sanostalno i u saradnji sa drugim stručnjacima na obezbjeđivanju, kontrolisanju, vrednovanju i usmjeravanju i istraživanju zdravstvene njege na svim nivoima zdravlja i zdravstvene zaštite, kao i na izgradnji programa obrazovanja i obrazovanja sestara na svim obrazovni nivoima radi obezbježivanja najbolje zdravstvene njege i brige u datim uslovima, njene odgovarajuće participacije u zdravstvenoj službi i ukupnoj zdravstvenoj zaštiti.
 • 4.   Zakon o sestrinskoj djelatnosti je prioritet za sve nas koji se bavimo zdravstvenom njegom. Urediti zakonom sestrinsku profesiju / Zakon o sestrinskoj djelatnosti, nakon usvajanja Zakona o sestrinskoj djelatnosti, a nakon toga Komora medicinskih sestara i babica će biti uređena u skladu sa zakonom o djelatnosti.
 • 5.   Planirati sestrinsku radnu snagu i onemogućiti brze prekvalifikacije i ugrožavanje sestrinske profesije kroz iste.
 • 6.   Urediti u zdravstvenim ustanovama procedure o mobingu - preporuka dokumentacija o prijavi mobinga.
 • 7.   Medicinske sestre u primarnoj zdravstvenoj zaštiti imaju značajno mjesto i potrebno im je obezbijediti da obavljaju edukaciju stanovništva za prevenciju hroničnih bolesti i promociju zdravlja. Omogućiti da njihov rad i usluge koje obavljaju, prate odgovarajuće šifre i da te usluge budu vrednovane u cijenovniku usluga FZO RS.
 • 8.   Uvesti u praksu Sestrinsku dokumentaciju, obavezno sestrinsku otpusnu listu koja bi pratila pacijenta tokom liječenja u svim nivoima zdravstvene zaštite.
 • 9.   III Kongres i XVI Simpozijum UMSTIB RS sa međunarodnim učešćem će biti održan 07.06.do 10.06.2018 godine.

Predsjednica UO UMSTIB RS
Mr.sci. Živana Vuković-Kostić