Početna stranica / Posjeta Srednjoj medicinskoj školi u Banja Luci - 30.01.2024. godine

Posjeta Srednjoj medicinskoj školi u Banja Luci - 30.01.2024. godine

Udruženje medicinskih sestara, tehničara i babica Republike svoju prvu planiranu aktivnost za 2024.godine održalo je u srednjoj medicinskoj školi u Banja Luci. Zahvaljujući izuzetnom angažovanju koleginice Nikoline Milišić i razumijevanju direktora škole g-dina Save Preradović, članovi udruženja su za učenike medicinske škole pripremili i održali zanimljiva predavanja.Ovim putem se zahvaljujemo direktoru i koleginicama iz medicinske škole na dosadašnjoj saradnji i podršci koju pružaju radu udruženja.

Prije početka predavanja direktor škole g-din Savo Preradović je primio na sastanak delegaciju udruženja Živanu Vuković-Kostić, Vericu Dragović, Spomenku Hotilovac, Stojanku Mirković, Aleksandru Dejanović i Sinišu Karakaša. Predstavnici udruženja su upoznali direktora i njegov tim sa radom udruženja, ciljevima , aktivnostima, planovima za budući rad , ostvarenu saradnju sa institucijama, asocijacijama u zemlji i regionu.

Direktor je upoznao predstavnike udruženja sa radom medicinske škole koja je osnovana 1947.godine ima dugu i značajnu tradiciju obrazovanja zdravstvenih radnika, a koja danas obrazuje učenike za šest zanimanja: Medicinski tehničar , Fizioterapeutski tehničar, Farmaceutski tehničar, Akušersko-ginekološki tehničar, Zubno-stomatološki tehničar i Laboratorijsko-sanitarni tehničar. Učenici se nakon završene škole , mogu zaposliti u nekoj od zdravstvenih ustanova ili nastaviti školovanje na nekom od fakulteta zavisno od uspjeha i želje pojedinca.

Delegacija udruženja je upoznala učenike sa sestrinskom profesijom. Medicinske sestre i tehničari, kao članovi regulisane profesije u većini zemalja, svoju djelatnost provode na svim nivoima zdravstvene zaštite – u javno zdravstvenim dispanzerima, ambulantama, bolnicama, klinikama , domovima zdravlja, domovima penzionera i dr. Postoje razlike u kompetencijama medicinskih sestara i tehničara zavisno od nivoa obrazovanja te mjestu zaposlenja. Od medicinskih sestara zahtijeva se sve veći nivo stručnog znanja. Stoga je neobično važno imati želju za učenjem i biti u stanju razumjeti ono što se uči. Profesionalnost, posvećenost, znanje, empatija, spremnost da se znanje prenosi na mlađe koleginice i kolege, odgovornost i svijest koju nosi briga i staranje za ljudski život osnovni su zahtjevi ovog zanimanja. Medicinske sestre članice udruženja su spremne da svoju profesiju podignu na viši nivo, podstičući koleginice i kolege kao i pacijente da aktivno uče i sudjeluju u očuvanju zdravlja tokom života. Rad medicinskih sestara daje ključni doprinos za zdravlje nacije. Istraživanja dokazuju da ulaganje u sestrinstvo rezultira zdravijom nacijom. Zajedničko svim sestrama jest sistemski pristup otkrivanju i rješavanju zdravstvenih problema iz njihovog djelokruga. One posmatraju i procjenjuju fizičko i psihičko stanje te ponašanje svojih pacijenata. Tako prepoznaju potrebe za sestrinskom njegom i osiguravaju važne podatke za prepoznavanje i praćenje toka bolesti.

Utvrđuju rizike za zdravlje te mogućnosti pacijenata i njihovih porodica za aktivno sudjelovanje u njezi i liječenju. Na osnovi svega toga planiraju, provode i ocjenjuju uspješnost sestrinske njege. Nakon diskusije o sestrinskoj profesiji sa učenicima srednje medicinske škole i odgovorima na njihova pitanja u vezi profesije prezentovani su radovi na planirane teme.

Verica Dragović glavna sestra Klinike za neurologiju UKC RS je upoznala učenike o „ Specifičnostima zdravstvene njege u neurologiji“. Neurologija je medicinska disciplina koja proučava bolesti nervnog sistema, njihovu prevenciju, liječenje i na kraju rehabilitaciju oboljelih osoba. Bolesti nervnog sistema često su hronične, zahtijevaju dugo liječenje, njegu i rehabilitaciju. Bolesti nervnog sistema nerijetko rezultiraju manjim ili većim invaliditetom oboljele osobe. Uz bolesti koje primarno pogađaju nervni sistem, neke bolesti ovog sistema nastaju kao posljedica nekih drugih bolesti, kao što su alkoholizam ili šećerna bolest. Kako bolesti nervnog sistema mogu pogoditi bilo koji dio sistema, Klinike za neurologiju često u svom sastavu ima nekoliko pododjela koji se bave bolesnicima oboljelim od cerebrovaskularnih bolesti, bolesnicima s epilepsijom, s neuromuskularnim i esktrapiramidnim bolestima. Posmatranje bolesnika s neurološkim bolestima počinje uzimanjem anamneze o problemima koje bolesnik ima. Posmatranje bolesnika počinje od glave gdje se pregledava stanje kože, sluznice i kose. Na licu se posmatraju oči, odnosno je li prisutan strabizam ili neki drugi poremećaj u vidu te veličina i simetričnost zjenica. Posmatra se stanje svijesti i poremećaje svijesti koje dijelimo na kvalitativne i kvantitativne poremećaje svijesti. Bolesnici s bolestima nervnog sistema često imaju poremećaj kretanja i poremećaj motorike. Poremećaj vitalnih funkcija javlja se kod teških cerebrovaskularnih bolesti. Kako je s takvim bolenicima otežana komunikacija, medicinska sestra/tehničar prikuplja podatke i od članova porodice, a ne samo od bolesnika. Posebnost dijagnostike bolesti nervnog sistema je neurološki pregled koji se sastoji od ispitivanja motorike i osjeta trupa i ekstremiteta, a za koji medicinska sestra/tehničar priprema potreban pribor i aktivno sudjeluje u istom. O mnogo zanimljivih a prije svega korisnih stvari je učenike medicinske škole upoznala u svom predavanju Verica Dragović , koja je odgovarala i na njihova pitanja nakon predavanja.

Aleksandra Dejanović je zaposlena kao glavna sestra na Klinici za psihijatriju UKC RS upoznala je učenike o metodi : Transkranijalna magenta stimulacija (TMS) je neuromodulatorna tehnika koja modulira i stimuliše aktivnost neurona. Ova tehnika indukuje promjene u aktivnosti nervnih ćelija primjenom repetitivnog i promjenljivog magnetnog impulsa, velikog intenziteta u magnetnim pulsevima. Ponavljanje stimulacije, dovodi do izmjene neuralnih elemenata u moždanoj kori čime se poboljšava funkcionisanje pojedinih moždanih regiona. Stimulacijom različitih regiona mozga, možemo imati efekte kod različitih psihijatrijskih i neuroloških poremećaja. Tretman nema značajne nusefekte. Neželjeni efekti su skoro zanemarljivi ukoliko se pravilno poštuju indikacije, kontraindikacije, način primjene i uputstva proizvođača. Neki pacijenti izveštavaju o veoma blagoj nelagodnosti, glavobolji ili mučnini nakon tretmana, koji spontano prolaze posle nekoliko sati. Transkranijalna magnetska stimulacija (TMS) je sigurna, neinvazivna metoda liječenja u kojoj se koriste kratki impulsi magnetskog polja kako bi se inducirala blaga struja u dijelovima mozga koji su uključeni u razvoj psihičkog poremećaja. TMS predstavlja važnu prekretnicu u liječenju psihičkih poremećaja, osobito u liječenju depresije, i to iz više razloga: a) može biti djelotvorna kada drugi oblici liječenja zakažu (rezistentna depresija), b) za razliku od elektrokonvulzivne terapije (EKT), TMS je ambulantna procedura koja ne zahtjeva anesteziju i nema nuspojava u vidu amnezije, c) za razliku od lijekova, nije vezana uz nuspojave kao što su porast tjelesne težine ili seksualna disfunkcija, d) tretman se svakodnevno provodi pod stručnim nadzorom uz učestalo određivanje razine simptoma radi procjene napretka liječenja. Prisutni su upoznati sa svim informacijama koje su im neophodne za ovu relativno novu metodu koja se primjenjuje u psihijatriji, ulogom medicinske sestre u izvođenju ove procedure. Nakon prezentacije zainteresovanim učenicima je odgovoreno na pitanja koja su postavili.

Kako bismo zadržali pažnju učenika odlučili smo se za tri predavanja iz različitih grana medicine.

Siniša Karakaš glavni tehničar odjeljenja za hematologiju UKC RS je održao treće predavanje iz hematologij. Tema je bila : „ Zdravstvena njega kod akutne mijeloidne leukemije“. Akutna leukemija se kao bolest razvija dosta brzo stoga tegobe traju kratko prije nego bolesnik zatraži pomoć ljekara. Najvažniji simptomi su: umor, bljedilo, ubrzani puls, osjećaj nedostatka zraka; svi ti simptomi su simptomi anemije, sitna tačkasta potkožna krvarenja, krvarenja iz desni ili nosa, modrice, produženo menstrualno krvarenje…. Često se javljaju bolovi u kostima i zglobovima zbog bujanja nezrelih stanica u koštanoj srži. Prvi korak u dijagnostici je pregled periferne krvi. Na leukemiju upućuje nalaz izrazito povećanog broja leukocita te smanjenog broja trombocita i eritrocita. Nalaz blasta i drugih mladih oblika leukocita u perifernoj krvi također sugeriše da bi se moglo raditi o leukemiji. Presudan je citološki nalaz punktata koštane srži za postavljanje prave dijagnoze. Leukemije se liječe prema standardnim protokolima, ali za svakog pacijenta pojedinačno treba uzeti u obzir više parametara kao što su: podvrsta leukemije, dob, funkcija drugih organa tj. druge bolesti od kojih bolesnik možda boluje. Cilj liječenja leukemije je iskorijeniti maligne stanice iz koštane srži i vratiti njenu normalnu funkciju. Prisutni su upoznati o tome važnosti medicinske sestre kao člana multidisciplinarnog tima. Multidisciplinarni tim podrazumijeva saradnju zdravstvenih radnika različitih struka. Svrha ovakvog pristupa je unaprjeđenje njege i postizanje zajedničkog cilja. Od svih zdravstvenih radnika medicinska sestra je ta koja provodi najviše vremena s pacijentom i iz tog razloga čini neizostavni dio multidisciplinarnog tima . Medicinska sestra je kompetentna procijeniti potrebe za zdravstvenom njegom, planirati je, provoditi i evaluirati, kao i uočiti faktore koji negativno utiču na stanje pacijenta . Medicinska sestra uključuje bolesnika u terapijski postupak, ima ulogu u edukaciji pacijenta i njegove porodice, ona je prva koja uočava pogoršanje simptoma ili nove simptome te razvija i održava komunikaciju s porodicom i ostalim članovima zdravstvenog tima. Medicinska sestra u radu s onkološkim pacijentima mora posjedovati visoku stručnost te se trajno stručno usavršavati, imati visoke moralne kvalitete kao i empatiju prema pacijentu i članovima njegove porodice. Sestrinske intervencije kod onkoloških pacijenata odnose se na njegu i zbrinjavanje, edukaciju pacijenta i članova porodice, rehabilitaciju, pružanje podrške i pružanje palijativne njege. Medicinska sestra mjeri vitalne parametre, obavlja procjenu glave gdje će posebnu pažnju posvetiti na: stanje usne šupljine i očiju - procjena spojnica oka, sklera, stanja zjenica te vanjskih struktura oka, dalje procjenjuje stanje pacijenta po ulasku u sobu što podrazumijeva procjenu: boje kože, pojava tremora, prisutnost edema ili otoka, procjena stanja svijesti te pregled cijelog tijela radi utvrđivanja prisustva dekubitusa. Nakon toga slijedi sestrinska procjena svih ekstremiteta koja obuhvata: puls, procjenu mišićne mase, vaskularni crtež, promjene prisutne na noktima i koži. Zadnji korak procjene opšteg tjelesnog stanja uključuje: procjenu boli, psihičkog stanja bolesnika i bilježenje novonastalih simptoma. metode čiji je svrha sprečavanje infekcija u imunokompromitiranih bolesnika koji su skloni infekcijama. Veliku i odgovornu ulogu ima medicinska sestra u liječenju oboljelih od ove bolesti i zbog svega toga ovo je bilo tek uvodno predavanje na ovu temu.

Brojna su bila pitanja o specifičnostima zdravstvene njege kod oboljelih, o čemu se učimo cijeli život, jer zdravstvena njega napreduje iz dana u dan. Zbog svega toga smo organizovani u profilno udruženje koje se bavi edukacijom medicinskih sestara nakon završenog školovanja.

Predsjednica UO UMSTIB Republike Srpske
Mr Živana Vuković-Kostić