Početna stranica / Priznanje UMSTIB-u RS za saradnju sa Društvom medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana

Priznanje UMSTIB-u RS za saradnju sa Društvom medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana

Devedeset godina rada, 17. Novembra 2017. godine je obilježilo Društvo medicinskih sester, babic in zdravstveni tehnikov Ljubljana. Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov (DMSBZT) Ljubljana je dobrovoljno, samostalno, neprofitno, strukovno, nestranačko udruženje medicinskih sestara, babica i zdravstvenih tehničara šire Ljubljanske regije. Društvo broji preko 5000 članova, udružuje se i djeluje u široj regiji, ima zajedničke strukovne interese, želje i ciljeve da poboljša kvalitet rada i života kako svojih članova tako i stanovništva. Društvo se brine za sve ne gledajući na pol, starost, vjersku opredjeljenost, ni status u društvu. Na svim poljima djeluju profesionalno, kvalitetno , odgovorno u skladu sa pravnim aktima i moralnim normama.

DMSBZT Ljubljana je aktivno uključeno u očuvanje i razvoj kulturno-istorijskog nasljeđa medicinskih sestara, babica i medicinskih tehničara, vodeći računa o kulturnim, profesionalnim, društvenim i sportskim aktivnostima svojih članova i razvijanju kontakata između povezanih društava, organizacija i pojedinaca Udruženje medicinskih sestara, babica i zdravstvenih tehničara (DMSBZT) u Ljubljani preko devetnaest godina dodjeljuje priznanje za aktivan rad za i dostignuća u praksi medicinskih sestara i babica kao i lični doprinos u radu i razvoju društva.

Srebreni znak je priznanje za člana Društva koji dugi niz godina aktivno participiraju u društvu, posebno za saradnju održavanje i razvoj kulturne i istorijske baštine medicinskih sestara i babica; briga za kulturno, profesionalno, obrazovno, socijalno i sportsko djelovanja svojih članova ,zatim razvijanje kontakata između članica i društava, kao i jačanje uloge i karaktera medicinskih sestara babica i zdravstvenih tehničara kako u Sloveniji tako i na međunarodnoj sceni.

Komisija za nagrade u sastavu: Marija Vidre, Marina Velepič i Peter Koren na osnovu kriterijuma propisanih Pravilima o priznavanju utvrdila je da predloženi kandidati ispunjavaju uslove da dobiju priznanja. Predsjednica Društva gđa Đurđa Sima na svečanoj akademiji održanoj u čast ovog jubileja dodjelila je priznanja dugogodišnjim saradnicama Društva.

Nagrada "Časni član društva" 2017. godine dobila je : gđa Slavica Erčić iz Saveza zdravstvenih radnika Beograd.

Nagradu "Podporna članica Društva" 2017. godine dobile su : gđa Tanja Lupieri predsjednica HUMS i Mr sci Živana Vuković-Kostić predsjednica Udruženja medicinskih sestara, tehničara i babica Republike Srpske.

 

Živana Vuković-Kostić je dobila titulu “ Podporna članica” za sve dosadašnje aktivnosti i buduće zadatke. Saradnji ova dva udruženja je dovela do niza ispunjenih zajedničkih ciljeva i zadataka. U periodu od prvih sastanaka 2009. godine, oba udruženja su proizvela mnogo zajedničkih aktivnosti, umrežavanja, podrške, gajenja zajedničkih vrijednosti, misije i ciljeva. DMSBZT Ljubljana i UMSTIB Republike Srpske imaju ciljeve međusobnog obrazovanja, razmjene stručnih mišljenja, praktičnih vještina,naučnih istraživanja, podrške u rješavanju prepreka i pravaca u sticanju i održavanju autonomije profesije, profesionalnog značaja i priznavanja udruženja i profesija u širem okruženju.

Ovo priznanje je značajno za nastavak rada UMSTIB-a RS kao strukovnog udruženje koje se bavi edukacijom svojih članova i zastupa interese profesijje medicinskih sestara i babica.