Početna stranica / Izvještaj sa radionice Sekcije sestara zaposlenih u hirurškim granama

Izvještaj sa radionice Sekcije sestara zaposlenih u hirurškim granama

27.02.2015 godine

Sekcija sestara zaposlenih u hirurškim granama Udruženja medicinskih sestara, tehničara i babica Republike Srpske, organizovala je u „Plavoj Sali“ Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske 27.02.2015 godine redovnu radionicu. Tradicionalno radionica je počela sa dramskom sekcijom koja je i ovaj put prisutnima na šaljiv i orginalan način prikazala situaciju iz prakse.

Nakon uvoda uslijedila su stručnja predavanja i praktični rad planiran od strane rukovodstva sekcije.Predavači su bili Nataša Pevulja koja je obradila temu „Terapija bola“ , na veoma kvalitetan način je prisutnima skrenula pažnju na jedan od najčešćih simptoma u medicini bol. Slobodanka Škorić je prisutne podsjetila i praktično prikazala zavoje glave , Olivera Dragojević je govorila o veoma važnoj enteralnoj ishrani, Dragica Novaković je praktično prikazala važnost njege traheostome i Biljana Perić kao zadnji predavač je prezentovala rad na temu „Intrahospitalne infekcije.“.

Kontinuirana edukacija za medicinske sestre, tehničare je veoma značajna i kako je ona poseban vid stručnog usavršavanja, koji se organizuje radi sticanja znanja i vještina u cilju praćenja i primjene savremenih naučnih dostignuća. Kontinuiranu edukaciju organizuje udruženje medicinskih sestara, tehničara i babica Republike Srpske za svoje članove od 1998 godine. Edukaciju iz različitih oblasti medicine tj zdravstvene njege udruženje organizuje kao organizovan oblik teorijskog i stručno praktičnog osposobljavanja medicinskih sestara, tehničara i babica.Medicinske sestre tehničari su najvažnija karika u sistemu zdravstvene njege i bez njih proces rada u hirurškim i drugim granama bi bio nezamisliv.

U toku diskusije se došlo do zaključka da bez obzira sa kojim problemima se susreću zaposleni u hirurškim granama, to ne utiče na kvalitet zdravstvenih usluga. Medicinske sestre tehničari se trude da svojim humanim i požrtvovanim radom pomognu svim pacijentima koji se nalaze na hirurškim klinikama.

Radionica je bila prilika da se razmijene iskustva sa koleginicama i kolegama, kao i za kratko druženje nakon radnog dijela.

S poštovanjem

Mr sci Živana Vuković-Kostić