Početna stranica / VII savjetovanje za glavne i odgovorne sestre - “Tehnologija u sestrinstvo” primjer “ Klinički informacioni sistem” - 08.11.2019. godine.

VII savjetovanje za glavne i odgovorne sestre - “Tehnologija u sestrinstvo” primjer “ Klinički informacioni sistem” - 08.11.2019. godine.

Udruženje medicinskih sestara, tehničara i babica Republike Srpske održalo je u prostorijama UKC Republike Srpske VII savjetovanje za glavne i odgovorne sestre. Tema ovogodišnjeg savjetovanja je “Tehnologija u sestrinstvo” primjer “ Klinički informacioni sistem”. Predavač je bila Verica Dragović, diplomirana medicinska sestra.

Savjetovanju su prisustvovale medicinske sestre –tehničari članovi UMSTIB RS iz JZU DZ Gradiška, bolnica Gradiška, JZU DZ Mrkonjić Grad, JZU DZ Kotor Varoš, JZU DZ Prijedor, JZU DZ Banja Luka, ZZFMR dr Miroslav Zotović Banja Luka, UKC Republike Srpske ….

Koleginica Verica nas je upoznala sa mogućnostima informacionog sistema UKC Republike Srpske. Informacioni sistem namijenjen je za upravljanje i podršku svim procesima u UKC Republike Srpske. Zainteresovani su postavljali pitanja na koja su dobili odgovore iz iskustva koje imaju medicinske sestre UKC Republike Srpske.

Prema definiciji SZO "Zdravstveni informacioni sistem (ZIS) je deo opšteg informacionog sistema i podrazumeva mehanizam za prikupljanje, obradu, analizu i prijem informacija potrebnih za organizaciju i sprovodenje zdravstvene zaštite, ali i za istraživanja i organizaciju u zdravstvu". Zdravstveni informacioni sistem može da se definiše i kao "organizacija ljudi, mašina i metoda koje uzajamno djeluju u cilju obezbedenja neophodnih podataka i informacija o zdravstvenom stanju stanovništva u svrhu planiranja i upravljanja u zdravstvu". Cilj zdravstveno-informatičke djelatnosti (u zdravstvenom i medicinskom području) jeste organizacija, racionalizacija i funkcionisanje zdravstvene službe na optimalan način, odnosno poboljšanje kvaliteta medicinskog rada, obezbjeđenje tačne, potpune i blagovremene informacije kao i smanjenje troškova zdravstvene zaštite. Zdravstveni informacioni sistem je funkcionalni entitet unutar zdravstvenog sistema.

Informacioni sistem je integrisani skup komponenti za sakupljanje, snimanje, čuvanje, obradu i prenošenje informacija. Preduzeća, druge vrste organizacija i pojedinci u savremenom društvu, zavise od informacionih sistema za upravljanje svojim operacijama i djelovanjima, održavanje kompetitivnosti na tržištu, ponudu različitih usluga i unaprijeđivanje ličnih sposobnosti i kapaciteta. Moderne korporacije zavise od računarskih informacionih sistema da bi obrađivale svoje finansijske račune i poslovne transakcije, i upravljale ljudskim resursima; opštinske uprave zavise od informacionih sistema za ponudu osnovnih usluga svojim građanima; pojedinci koriste informacione sisteme da bi unaprijeđivali svoja znanja, za kupovinu, upravljanje bankovnim računima i transakcijama, kao i za različite finansijske operacije.

Izumom i dostupnošću novih informacionih tehnologija , javljaju se nove mogućnosti. Pošto su informacioni sistemi omogućili različite ljudske aktivnosti, samim tim su izvršili uticaj na društvo. Ubrzali su obavljanje svakodnevnih aktivnosti, uticali na strukturu organizacija, izmjenili načine ponude i potražnje proizvoda na tržištu, kao i načine i shvatanje rada. Informacije i saznanje, danas čine vitalni ekonomski resurs.

Osnovne komponente informacionih sistema su hardver i softver računara, baze podataka, telekomunikacioni sistemi i tehnologije, ljudski resursi i procedure, odnosno metodologije procesovanja i prenošenja informacija.

U opštem smislu informacioni sistem predstavlja skup ljudi, materijalnih sredstava i postupaka koji služi za proizvodnju i komuniciranje informacija za potrebe nekog sistema. Zdravstvena informatika je naučna disciplina koja se bavi teorijom i praksom informacionih procesa u zdravstvenoj zaštiti; bavi se pitanjima obrade podataka i informacija u sistemu zdravstvene zaštite i svim implikacijama koje ti procesi imaju sa teorijskog, tehnološkog i aplikativnog aspekta na medicinsku problematiku.

Učesnici su došli do zaključka da kada se govori o zdravstvenim informacionim sistemima, onda se mora istaći da je jedan od osnovnih problema u zdravstvu i savremenoj medicini uopšte prikupljanje, manipulisanje, obrada i korišćenje podataka koji se svakodnevno u velikim količinama prikupljaju u obimnoj dokumentaciji zdravstvenih organizacija. Vrste dokumentacija u sistemu zdravstvene zaštite su:

  • Zdravstvena dokumentacija koju čine svi dokumenti koji sadrže medicinske podatke (istorija bolesti, zdravstveni karton i dr.) kao i dokumentacija medicinske literature.
  • Dokumentacija u zdravstvu koju čine svi ostali dokumenti opšteg tipa koji se odnose na administrativno-finansijske podatke, kadrove i dr.

Zato se uvođenjem informacionih sistema može povećati efikasnost i produktivnost rada u zdravstvu i zdravstvenom osiguranju, može se pratiti i evaluirati rad, eliminisati nepotrebno dupliranje prikupljanja podalaka, podaci se mogu sveobuhvatnije koristiti, povećati kvalitet i efikasnost rada, ali se mora znati i da „ zdravstveni informacioni sistem (sam) nikada ne može da reši bilo koji problem.“

Putem informacionog sistema se može pratiti rad kako medicinskih sestara tako i drugih profesionalaca i veoma je važno da svaki zdravstveni radnik radi u skladu sa svojim kompetencijama i odgovornosti, što kod nas često nije slučaj.

Predsjednica UMSTIB RS
Mr.sci. Živana Vuković-Kostić